Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj stabilizuje ekonomickou situaci nemocnic

02. 07. 2012

Rozdílné ekonomické výsledky vykazují obě klíčová zdravotnická zařízení Libereckého kraje. Zatímco však Krajská nemocnice v Liberci se může pochlubit přebytkovým hospodařením, Nemocnice v České Lípě se v loňském roce opět ocitla ve ztrátě. Za nepříznivým hospodářským výsledkem českolipské nemocnice je pokles úhrad od zdravotních pojišťoven, a také neplnění dohod ministerstva zdravotnictví, které dalo během loňské akce „Děkujeme, odcházíme“. Liberecký kraj však věří, že se mu podaří hospodaření nemocnice v České Lípě opět konsolidovat podobně, jako tomu bylo v roce 2010.

„Mrzí nás výsledky hospodaření nemocnice v České Lípě o to více, že se nám v roce 2010 podařilo vypořádat s vleklými dluhy z minulosti, a toto klíčové zdravotnické zařízení se po letech opět ocitlo v černých číslech. Bohužel ještě nebylo v takové ekonomické kondici jako Krajská nemocnice v Liberci, aby se vyrovnalo s kontroverzními kroky Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven,“ říká Zdeněk Bursa.

Těmito kontroverzními kroky míní odborníci zejména dohodu, kterou uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví s odboráři v únoru 2011 a jejímž výsledkem bylo zvýšení mezd lékařů. Zároveň však ministerstvo nedokázalo uvolnit některým nemocnicím dostatečné finanční prostředky, aby mohlo mzdy podle dohody navýšit. To znamenalo pro Nemocnici v České Lípě zvýšení mzdových nákladů o 11 milionů korun.

O 29 milionů korun naopak poklesla úhrada od zdravotních pojišťoven, přičemž objem výkonů zůstal prakticky zachován.

„Situaci řešíme rozsáhlou reorganizací, která se týká zejména lůžkových oddělení a LDN. Podle plánu by se měla letos ztráta – ta přitom loni činila více než 43 milionů – snížit a v příštím roce by se měla nemocnice vrátit k vyrovnanému rozpočtu,“ vysvětluje Pavel Petráček.

Zcela odlišná je situace v Krajské nemocnici Liberec. Ta loni skončila se ziskem ve výši 9,7 milionu korun, a to navzdory tomu, že na ni výše uvedené problémy dopadaly také.

„Příčin tohoto pozitivního hospodářského výsledku je hned několik. Finanční situace nemocnice v roce 2008 také nebyla dobrá, přesto však nebyla v tak špatném stavu jako nemocnici v České Lípě. Museli jsme učinit zásadní kroky pro efektivní hospodaření. Dozorčí rada ve spolupráci s vedením nemocnice  průběžně analyzovala výsledky hospodaření společnosti, plnění plánovaných ukazatelů, realizace podnikatelských záměrů společnosti, stav majetku společnosti, finanční plány společnosti a další otázky spojené s činnostmi a rozvojem KNL,a.s.“ konstatuje Zdeněk Bursa.

Obě zařízení jsou zcela klíčová pro poskytování zdravotní péče v Libereckém kraji. Krajská nemocnice Liberec, ve které se mimo jiné připravují na svá budoucí povolání studenti středních zdravotních škol a medici, se počtem ošetřených klientů zároveň řadí
mezi největší krajské nemocnice v rámci celé České republiky.               

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624