Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj stále přijímá žádosti na nové kotle a tepelná čerpadla

13. 07. 2022

Peníze na kotlíkové dotace má kraj stále k dispozici. Celkem se jedná o 50 milionů korun. Zájemci, kteří splní podmínku nízkých příjmů a chtějí vyměnit starý kotel na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy (netýká se výměny plynových kotlů), mohou své žádosti zasílat až do 31. srpna 2022.

Od počátku příjmu žádostí k 12. červenci 2022 jich eviduje kraj zhruba 400. Konkrétní data budou zveřejněna až po jejich zhodnocení. „To začne po uplynutí lhůty pro doručení písemné žádosti. Žadatele bych chtěl upozornit na povinnost doručit její podepsanou verzi včetně příloh do 10 pracovních dní od podání elektronické žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje, “ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

K dispozici je celkem 108 milionů korun, přičemž žadatelé mohou získat dotaci ve výši až 180.000 korun, a to v závislosti na pořizovaném zdroji tepla. „Podle dosavadního zájmu lze odhadnout, že máme k dispozici ještě polovinu finančních prostředků, a to za předpokladu, že jsou dosud podané žádosti po věcné i formální stránce v pořádku,“ doplnil Ulvr.

Na dokončení samotného projektu mají příjemci dotace lhůtu 2 roky od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Radou Libereckého kraje. Po uzavření smlouvy lze v případě potřeby na základě vystavené faktury zažádat o zálohovou platbu ve výši až 60 % schválené dotace.

Veškeré podmínky programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV najdou zájemci v odkazu na krajském dotačním portálu https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.

logo kotle pičo

 

 

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz