Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Místo šindelů bobrovky. Vísecká rychta dostane novou střechu

30. 08. 2022

Výměnu střešní krytiny připravuje společně se svou příspěvkovou organizací Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Liberecký kraj. Uvolní 300 tisíc korun na zpracování předprojektové přípravy. Dosavadní, již dožilé šindele nahradí pálené tašky, takzvané bobrovky.

„Šindele jsou velmi náročné na údržbu. S tím souvisí i mimořádné finanční nároky. Výměna šindelů za pálené tašky je samozřejmě odsouhlasená památkáři. Výměnou vyřešíme každoroční problémy, které máme jak s údržbou, tak zatékáním do objektu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

„Jsme rádi, že díky podpoře Libereckého kraje se navrací Vísecké rychtě a jejímu areálu původní historická podoba,“ doplnil ředitel Vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vitáček.

Vísecká rychta je zachovalé, velké roubené stavení v osadě Víska obce Kravaře. Je největší tamní zajímavostí. Stavení je chráněno jako kulturní památka České republiky. 5. dubna 1986 byla v zrestaurovaném objektu zpřístupněna první expozice pod názvem Muzeum lidového umění a života na českolipském venkově. Nyní je jednou ze tří poboček Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které je členem Asociace muzeí a galerií České republiky.

Původně na rychtě byla expozice zaměřená na vývoj lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Později tam byla soustředěna řada kusů malovaného nábytku z období od konce 18. do poloviny 19. století i nábytek movitějších venkovanů. Nejstarší skříň je z roku 1761. Expozici stále doplňují nové přírůstky, naučné tabule i mapky. Přízemí je upraveno do doby, kdy zde žila rodina rychtáře Kerna, který nechal rychtu přestavět roku 1797. Původní rychta zvaná Valdštejnská hospoda zde stála od roku 1509. Víseckými rychtáři byly střídavě příbuzné rodiny Kernů a Fuchsů. Posledními obyvateli byl rod Wilhelmů, a to do roku 1945.Komory v patře byly upraveny na tematické celky s ukázkami malovaného nábytku, truhlářství a řezbářství, zpracování chmele a lnu. Ve stáji v přízemí je umístěna jedna z největších stálých expozic o praní prádla. Celou expozicí se prolíná historie vývoje severočeského domu. V areálu rychty se konají krátkodobé výstavy a akce, jakými jsou Masopust, Velikonoce, řemeslná setkání a další.

Výměna střechy navazuje na předchozí úpravy areálu Vísecké rychty, které již kraj dokončil. Byla vyměněna střecha na stodole. V ní se připravuje stálá expozice o zpracování zemědělských plodin nazvaná Práce ve stodole. Dokončen a otevřen byl nový přístřešek se stálou expozicí zemědělských strojů pod názvem Práce na poli. Dokončeny byly i venkovní terénní úpravy zemědělského dvora. Obnovena byla původní dlažba, hnojiště a další původní prvky areálu. V plánu je i záchrana přilehlého holubníku se sklepeními a hospodářskými prostorami.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324