Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Monitorovací výbor v Schönbachu schválil 15 projektů ve výši 17,7 milionu EUR

21. 11. 2023

Setkání monitorovacího výboru z Programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027 se konalo 15. a 16. listopadu v německém Schönbachu. Na dvoudenním zasedání bylo podpořeno celkem 15 projektů v celkové výši 17,7 milionu eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V Libereckém kraji se podpory dočká šest projektů; celková částka činí 3,6 milionu eur. „Nejvíce prostředků, a to dva miliony, poputuje do oblasti inovací a podpory konkurenceschopnosti. Částka, 1,3 milionu eur směřuje na vzdělávání a cestovní ruch a téměř tři sta tisíc Eur je určených na zachování biologické rozmanitosti,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova. „Přeshraniční spolupráce v těchto tématech je pro nás velmi důležitá, a proto vyzývám všechny případné zájemce, aby se na nás neváhali obrátit. Na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů krajského úřadu je pro ně zřízeno kontaktní místo, kde mohou konzultovat své záměry a podmínky Interreg Česká republika – Sasko.

 V následující výzvě je nutné předložit žádosti do 8. ledna příštího roku. Předložené projekty posoudí monitorovací výbor na zasedání v červnu. Podrobnosti k programu jsou zveřejněny na stránkách krajského úřadu Česko - Sasko 2021+ | Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů | Liberecký kraj (kraj-lbc.cz).

Interreg Česko-Sasko

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324