Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na krajském úřadě proběhla konference k otázkám opatrovnictví, pomohla řešit aktuální problémy ve vztahu ke klientům

15. 03. 2018

Se spoustou problémů se dnes potýkají malé obce, kde úředníci vykonávají u osob omezených ve svéprávnosti úlohu veřejného opatrovníka. Právě jim byla ve středu 14. března věnována konference na Krajském úřadě Libereckého kraje. Pod názvem „Aktuální otázky ve veřejném opatrovnictví“ ji připravil odbor sociálních věcí krajského úřadu, oddělení sociální práce. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Na konferenci vystoupilo několik erudovaných lektorů, kteří se zaměřili nejen na novinky z oblasti legislativy, ale také přítomným poskytli užitečné rady a příklady z praxe. Problémy, spojené s opatrovnictvím, představili veřejný opatrovník z obce Libereckého kraje a zástupce poskytovatele sociálních služeb. Za Národní radu osob se zdravotním postižením ČR přispěla důležitými poznatky vedoucí poradny a sociální pracovnice.

„Za jeden z vážných problémů považuji fakt, že veřejným opatrovnictvím se zabývají hned tři ministerstva – ministerstvo vnitra, spravedlnosti a ministerstvo práce a sociálních věcí. K tomu dosud nemáme zvláštní zákon o veřejném opatrovnictví, což ztěžuje práci úředníkům zejména malých obcí,“ podotkl náměstek hejtmana Libereckého kraje Pavel Svoboda. „Právě proto, abychom menším obcím pomohli, zřídil Liberecký kraj, podobně jako ostatní kraje, pozici metodika veřejného opatrovnictví. Jenže i náš metodik se potýká s důsledky absence zákona a se složitou komunikací s ministerstvy, do jejichž agendy veřejné opatrovnictví spadá,“ doplnil.

Jak zdůraznila Radka Pešlová, odborný lektor a poradce v sociální oblasti, opatrovnictví znamená také ochranu osob omezených ve svéprávnosti před jejich možným zneužitím, například poskytovateli půjček nebo zaměstnavatelem, pokud dotyčná osoba pracuje. Úkolem opatrovníka je též chránit tyto lidi před vznikem závislosti na alkoholu nebo drogách.

„Často se po nás chce, abychom před opatrovaným chránili jeho okolí. Například, když své sousedy obtěžuje dotyčná osoba zápachem nebo nepořádkem. Pak se opatrovnictví mění ve výkon moci, a to je špatně,“ vysvětlila Radka Pešlová. „Opatrovník také rozhoduje, zda má jeho klient, který třeba leží po těžkém úrazu v nemocnici v kómatu, podstoupit operaci. Přebírá tak na sebe obrovskou zodpovědnost. To přináší úředníkům značnou zátěž,“ dodala.

Podle lektorky Pešlové se stává, že psychicky poznamenanou osobou někdo z jeho blízkých kvůli vlastnímu prospěchu manipuluje. V takových případech se rodina brání tomu, aby jejich duševně či tělesně postižený příbuzný byl omezen ve svéprávnosti. Na konferenci zazněla celá řada dalších problémů, se kterými se potýkají veřejní opatrovníci.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302