Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Náměstek hejtmana LK Radek Cikl:

01. 11. 2011

Jsem nucen reagovat na článek, který vyšel v Libereckých listech (říjen 2011, číslo 9, strany 8-9, autor Jaroslav Čížek) pod titulkem „(Z)vůle radního Cikla?“ Důvodem není jeho jednostranné a tendenčně účelové vyznění ve prospěch jmenovaných pánů ředitelů, s nímž by se však dalo velice snadno polemizovat, pokud by byl autor skutečný a nestranný profesionál. Bohužel, spokojil se pouze s jejich tvrzením a „samozřejmým“ pocitem ublíženosti, ale vůbec se nezajímal o skutečné důvody vedoucí k jejich odvolání respektive kritice jejich práce ze strany zřizovatele těchto institucí – Libereckého kraje. Zaslaný seznam otázek od pana Čížka, který přikládám, obsahuje sice sugestivní dotazy, které ale v žádném případě neposkytují možnost vysvětlení a zdůvodnění rozhodnutí resortu školství Libereckého kraje (např. týkající se právě ředitele CVLK).

 Vězte, že kritika mi v žádném případě nevadí, člověk působící ve v politice či veřejné funkci s ní musí počítat. Mnohem závažnější jsou však zcela zavádějící a lživé informace, které tento článek obsahuje a které mne – právě jako veřejně činnou osobu – hrubě poškozují. Tyto informace obsahuje text následující pod mezititulkem „Zajímá se o Cikla policie?“. Opakovaně, jak už jsem to ostatně napsal v odpovědi autorovi článku, prohlašuji, že jsem nikdy nebyl v žádné souvislosti – a tím méně v té, o které se zmiňuje text článku – vyšetřován „protikorupční policií“, „krajskou kriminálkou“ nebo jiným orgánem činným v trestním řízení! Pokud někdo tyto výmysly a lži šíří veřejně a účelově prostřednictvím médií, vystavuje se na základě platných zákonů na ochranu osobnosti, pomluvy a způsobení újmy trestně právní odpovědnosti.

 

Protože za publikovaný obsah článku plně zodpovídá vydavatel, ptám se Vás jako vydavatele tohoto periodika, jaké důkazy pro svá tvrzení redakce má? Jak a kde si ověřila informaci obsaženou v citaci pana Janáka o tom, že „jsem byl osloven protikorupční policií v jiném případu podezření z korupce?“ Protože sdělení o vyšetřování, obvinění či obžalobě mohou poskytovat pouze orgány činné v trestním řízení (soud, státní zastupitelství, policie), ptám se, který z nich tuto informaci redakci sdělil či potvrdil?

 

Obsah článku překročil i podle právníků, na které jsem se obrátil, všechny únosné meze kritiky a novinářské etiky. Už pouhá spojitost mého jména s policejním vyšetřováním – a tím spíše v záležitosti korupce (!), které se však nikdy nekonalo, mne nejen uráží, ale především na veřejnosti nesmírně poškozuje. Domnívám se, že ostatně s tímto cílem celý článek vznikl.

 

Pane šéfredaktore, s ohledem na paragraf 10, odst. 1 Tiskového zákona („Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.“) Vás tímto žádám o prostor k poskytnutí mé odpovědi formou vyjádření v příštím, listopadovém čísle Libereckých listů. V případě, že redakce nedoloží relevantním způsobem tvrzení, která jsou obsahem inkriminovaného článku, zvolím další postup po konzultaci s právníky.

 

Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana LK

 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624