Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová jednala s knihovníky a starosty

18. 09. 2012

 

Náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS) včera v sídle Libereckého kraje v Liberci setkání knihovníků a starostů obcíLibereckého kraje

Akce se konala ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

„Jsem, potěšena, že se sešlo více jak padesát 50 knihovníků a starostů obcí na pracovním semináři k problematice městských a obecních knihoven a poskytování jejich služeb. Podobná setkávání jsou velmi důležitá a prospěšná pro diskusi a výměnu názorů,“ řekla náměstkyně hejtmana.

S odbornou a erudovanou prezentací ke koncepci rozvoje českého knihovnictví a standardům poskytování služeb knihovnami vystoupil ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny Vít Richter. Zároveň předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníku ČR.

„Strategická vize rozvoje knihoven, kdy klient knihovny říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně chci být rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem,“ připomněl ředitel.

Podle něj ale i služby přijaté z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu, potřebuje čtenář získat bezplatně požadovanou kvalitní službu.

Je však třeba, aby

-        zásadní prioritou budoucnosti knihoven byla orientace na kvalitní a pohotové služby

-        digitalizací knihovních fondů a přístup k informačním zdrojům zajistit široký přístup veřejnosti ke kulturnímu obsahu on - line

-        služby knihoven musí být přístupné bez jakýchkoliv bariér

-        knihovny jsou příjemným a neutrálním místem pro studium a trávení volného času

-        v knihovnách působí kvalifikovaní, motivovaní a adekvátně ohodnocení pracovníci.

Některé vybrané statistické údaje v podání ředitelky KVK v Liberci Blanky Konvalinkové, problematika dětského čtenářství, elektronická kniha versus kniha klasická byly dalšími tématy a podněty k zamyšlení.

S nastaveným systémem poskytování regionálních funkcí knihoven v kraji seznámila přítomné krajská metodička Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci a příklady dobré praxe knihoven prezentovali zástupci pověřených městských knihoven z České Lípy, Jablonce nad Nisou a Semil.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588