Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nominujte nejlepší Památku roku 2015 Libereckého kraje

07. 01. 2016

Kraj vyhlásil novou soutěž Památka roku 2015 Libereckého kraje, jejímž cílem je ocenit nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje. Až do 30. dubna 2016 mohou lidé nominovat konkrétní stavby. 

„Cílem soutěže je prezentace úspěšných obnov kulturních památek. Zároveň chceme poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu, příkladné vlastníky a památky v našem regionu tak více zviditelnit,“ uvedla Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana pověřená řízením rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.

Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce 2015 nebo dokončení etapy obnovy. Zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na realizované obnově ve výši 50.000 Kč. Zájemci mohou hlásit jednotlivé památky do soutěže e-mailem, a to prostřednictvím formuláře, který je společně s podrobnými pravidly k dispozici na internetových stránkách kultura.kraj-lbc.cz/page412/aktuality. Vyplněnou přihlášku a souhlas vlastníka pak stačí zaslat na e-mailovou adresu: pamatky@kraj-lbc.cz, a to společně s dalšími náležitostmi, jako fotodokumentací, průzkumy apod.

Vítězná památka bude opatřena trvalou pamětní deskou a jejího vlastníka čeká finanční odměna  ve výši 50.000 Kč. 

O nejlepší památce rozhodne odborná porota, ve které zasednou odborníci zabývající se památkovou péčí.  Hodnotit budou kvalitu projektu obnovy a jeho citlivost vůči kulturní památce a samozřejmě provedení obnovy. Zaměří se na kvalitu stavebních prací, šetrnost postupu obnovy nebo provedení odborných prací, jako restaurátorství, archeologie či výtvarných prací. V rámci hodnocení bude také zohledněna záchrana památky z havarijního stavu, který nezpůsobil vlastník dlouhodobým nezájmem. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215