Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy

09. 02. 2023

Rozvíjet téma moderní, tudíž udržitelné energetiky a včas informovat o nejnovějších trendech ty správné cílové skupiny v regionu. Takový je cíl nově ustanovené Platformy pro moderní energetiku v Libereckém kraji. Členové platformy se zaměří především na podtémata moderních technologií, legislativy a zdrojů financování. Platformu povede Agentura regionálního rozvoje, sekce projektu Smart Akcelerátor za účasti zástupců Libereckého kraje a dalších zainteresovaných stran.

Pozvání do platformy přijali zástupci regionálních organizací i firem, kteří mají k tématu profesně blízko nebo mohou výstupy využít v rámci svých aktivit. Patří mezi ně zástupci Libereckého kraje, Technické univerzity v Liberci, Teplárny Liberec, Města Liberec, zástupci MAS Frýdlantsko, MAS Tanvaldsko, MAS Přijďte pobejt Jilemnice, zástupce Unie komunitní energetiky, krajské kanceláře agentury Czechinvest, společnosti Denso a další energetičtí specialisté.

Na úvodním online setkání se členové platformy shodli na čtyřech prioritních oblastech, kterým se budou dále věnovat. Z oblasti technologií jsou to již osvědčené solární a větrné zdroje energie, dále monitoring a podpora oblasti výzkumu a vývoje v oblasti vodíkových technologií. Na technologické otázky navazuje priorita praktického přenosu poznatků platformy do úsporných opatření ve veřejných budovách a optimalizace jejich provozu. Konečně z oblasti legislativy bude prioritním tématem především právní rámec sdílené energetiky.

„Rozvoj sdílené neboli komunitní energetiky v Česku chceme velmi bedlivě sledovat. Aby byl Liberecký kraj u zdroje informací, rozhodla se Agentura regionálního rozvoje stát se členem Unie komunitní energetiky, která se mimo jiné podílí na připomínkování vznikající legislativy a je velmi dobře informována o aktuálních dotačních příležitostech," řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Na téma sdílené energetiky  agentura v březnu připraví první akci pro odbornou veřejnost navazující na aktivity Platformy pro moderní energetiku v Libereckém kraji.”

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324