Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Osm desítek trenérů, rodičů a činovníků sportovních klubů regionu se sešlo na semináři „Rodič a talent“

16. 04. 2018

Úloha rodičů a trenérů ve výchově dětí a mládeže v oblasti sportu byla tématem semináře, který zorganizovala trenérská sekce Českého olympijského výboru ve spolupráci s Českým florbalem.  Uskutečnil se pod záštitou náměstka hejtmana Petra Tulpy 26. března na krajském úřadě.

Semináře se zúčastnilo téměř 80 trenérů kolektivních i individuálních sportů, rodičů a činovníků sportovních klubů z regionu. Zastoupení zde měl volejbal, basketbal, lední hokej, fotbal, házená a florbal. Právě jeho lektoři Michal Ježdík a Jan Procházka diskutovali s účastníky a předávali své mnohaleté zkušenosti jak z tuzemska, tak i ze svých zahraničních stáží a praxí.

Mluvilo se například o přetěžování dětí ve sportu, jejich motivaci nejen k lepším výkonům, ale především i k samotnému vztahu k pohybu a sportu. Statistika totiž říká, že jen 3 – 5% dětí, které se sportu aktivně věnují, se sportem budou v budoucnu živit. Velmi zajímavou část tvořila diskuse o chybách. Lektoři se shodli, že pro další vývoj dětí - sportovců je záhodno, aby v útlém věku chybovali. Na trenérech je pak následný „rozbor“ chyby a hledání cesty, jak je opravit.  „Dobrého trenéra charakterizuje nejen to, že sportu rozumí, ale i to, že dokáže k dítěti přistupovat individuálně, vnímá rozdíly ve výkonech, dokáže vytipovat, čeho je které dítě schopno dosáhnout a dovést ho k nejlepším možným výsledkům. A jak říkají samotní trenéři, je také důležité vidět do budoucna, vychovávat děti ke sportu, jaký bude za 5 či 10 let, nestagnovat,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

„Největší váhu měly v diskusi osobní zkušenosti pánů Ježdíka a Procházky s danou problematikou. Ti se shodují, že v první řadě bychom měli děti rozvíjet po sportovní i lidské stránce, netlačit na výsledky a nevystavovat je stresu. Talent podporovat tím, že děti mohou v utkáních i trénincích zkoušet, co dovedou, tvořit a vymýšlet. Nikoliv je kárat za řešení, které se „nehodí kvůli výsledku“,“ uvádí Matěj Klucho, šéftrenér FBC Liberec.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624