Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Otto Pospíšil je novým jednatelem společnosti KORID LK

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec vztahů s veřejností

  • 05. 05. 2021 16:44
  • Doprava
  • Rozvoj

Sdílet článek

Nového jednatele má společnost KORID LK, spol. s r. o., která je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji. Funkce se k 1. květnu ujal Otto Pospíšil, který nahradil Jiřího Zdražila.

„Pevně věřím, že pro KORID LK bude nový jednatel představovat svěží vítr a impuls k dalšímu úspěšnému rozvoji společnosti. Již během prvních dnů ve funkci vyhodnocuje současný stav této organizace a potvrzuje tak, že jeho vítězství ve výběrovém řízení na funkci jednatele nebylo náhodné,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy. „Znám jej již delší dobu. Jde o pečlivého pracovníka, k jehož silným stránkám patří systematičnost.“

Ve spolupráci s Libereckým krajem čekají firmu KORID LK pod novým vedením důležité úkoly. „Předně je potřeba vypořádat se s dopady pandemie koronaviru. Chceme též obnovit důvěru cestujících ve veřejnou dopravu, a to tím, že se zaměříme na zvýšení její kvality. Proto připravujeme nové dopravní smlouvy v železniční i linkové dopravě, ale také projekt modernizace odbavovacích systémů,“ sdělil Otto Pospíšil, nový jednatel společnosti KORID LK.

Poté, co se jmenováním Pospíšila do funkce situace ve společnosti stabilizovala, má KORID LK projít hospodářským auditem. „Nezávislý auditor se zaměří především na účetnictví a hospodaření společnosti,“ shrnul Sviták.

Otto Pospíšil se narodil roku 1985 ve Vsetíně. Vystudoval obory Technologie a management v dopravě a telekomunikacích a Technologie a řízení dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ve společnosti KORID LK působí od roku 2010, nejprve jako dopravní specialista zodpovědný mimo jiné za přípravu jízdních řádů, později coby zástupce ředitele zodpovědný například za oblast dopravního plánování a standardů dopravní obslužnosti.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky