Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuálně

Aktuality

Hejtman se setká s görlitzkým landrátem

03.09.2009  /  S landrátem landkreisu Görlitz (Svobodný stát Sasko) a zároveň prezidentem Euroregionu Neisse Berndem Langem a jeho doprovodem se v pondělí 7. 9. ve 12 hodin setká na Ještědu hejtman LK Stanislav Eichler, zároveň 1. místopředseda Euroregionu Ni...

Nová silnice už vede auta z centra Chrastavy

02.09.2009  /  V Chrastavě, která má 6 000 obyvatel dnes náměstek hejtmana LK por dopravu Martin Sepp a starosta města Michael Canov slavnostně otevřeli část přeložky silnice II. třídy, jejíž vybudování stálo přes 64 milionů korun. „Předmětem ...

Na budovách středních škol LK se začalo zateplovat

01.09.2009  /  V srpnu začaly stavební práce na třech středních školách v Libereckém kraji, na které kraj získal prostředky z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektů na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. J...

Regionální rada bude schvalovat projekty i plán výzev

01.09.2009  /  Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedne v pátek 4. září v sídle Krajského úřadu v Pardubicích. Na programu má několik sledovaných bodů. Mezi nimi například schvalování  Příručky pro žadatele a příjemce nebo dílčích projektů...

Radní Jaroslav Podzimek navštívil farmu v Huntířově

01.09.2009  /  Krajský radní pro zemědělství a životní prostředí Ing. Jaroslav Podzimek navštívil v závěru minulého týdne zemědělskou farmu Tompeli manželů Pelikánových v Huntířově nad Jizerou.. Majitel farmy Tomáš Pelikán ho provedl nově zrekonstruovano...