Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuálně

Aktuality

Termíny pro podání žádostí přeshraničních projektů

18.12.2008  /  Společný technický sekretariát v Drážďanech stanovil orientační termíny konání monitorovacích výborů. Termínem pro podání žádosti se rozumí datum, kdy by měla být projektová žádost podána na Společný technický sekretariát příp. na příslušný kra...

První schválené česko-saské přeshraniční projekty

17.12.2008  /     Dne 9. – 10.12. 2008 se konalo zasedání Monitorovacího výboru Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. „ Na tomto výboru se schvalovaly první projekty. Mnoho d...

Krajský radní Zdeněk Bursa v Jablonci n. N.

15.12.2008  /  Krajský radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa zahájil svoje plánované pravidelné výjezdy do kraje návštěvou Jablonce n. N.   Prvním místem, které ve druhém největším městě Libereckého kraje navštívil, byla jedna z krajských příspěvkových organ...

Policisté byli oceněni v sídle kraje

12.12.2008  /  ( menší rozlišení ) Medaili cti Policie ČR, Pamětní listy Policie ČR a dárky od Libereckého kraje převzaly dohromady na dvě desítky policistů a policistek v pátek 12. prosince v sídle Libereckého kraje z rukou statutárn...

Kraj přispěje středním školám na provoz

10.12.2008  /  Rada kraje po   projednání schválila rozpočtové opatření   pro příspěvkové organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu   - provozní příspěvek ve výši 836.524,00 Kč. Dané navýšení rozpočtu provozních výdajů   ...

IDOL na Opuscard bude až po MS v klasickém lyžování

09.12.2008  /  Spuštění projektu krajské karty Opuscard, jehož cílem je poskytnout občanům kvalitní servis a vysoký komfort cestování na území Libereckého kraje reaguje na potřeby   města a občanů. Představitelé subjektů zastupujících projekt Opuscard vysly...

Ekovýchova z Libereckého kraje je v časopise Bedrník

08.12.2008  /  Zdrojem inspirace pro praktickou ekologickou výchovu je pro pedagogy z celé republiky časopis Bedrník. Jeho přispěvateli jsou zkušení pedagogové středisek ekologické výchovy a odborníci na udržitelný životní styl a hospodaření. Časopis má vždy h...