Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Památky jsou online: oblíbený věrnostní program Klíč k památkám míří do notebooků i chytrých telefonů

08. 12. 2015

Nová tvář stejnojmenného projektu Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu umožní díky přehlednému webovému portálu a mobilní aplikaci pohodlně najít vše, co potřebujete vědět o českých památkách. Jde u nás o historicky první ucelenou prezentaci veřejně přístupných památek - plánování výletů nebylo nikdy snadnější. 

Věrným návštěvníkům také opět nabízíme šestý vstup zdarma, nyní ale můžete místo sbírání razítek do papírového pasu jednoduše přiložit ke čtečce na pokladně QR kód svého mobilního klíče. A jako bonus jsme připravili výhodnou nabídku pro školy.

Atraktivní informační portál www.klickpamatkam.cz obsahuje prezentace více než sta do projektu zapojených památek. Součástí jsou bohaté fotografie s nejrůznějšími zajímavostmi ze života památek. Pomocí přehledného systému piktogramů jsme památky rozdělili do několika kategorií z hlediska typologie a příslušnosti ke konkrétnímu slohovému období tak, aby se každý návštěvník portálu snadno a rychle zorientoval. Nechybí informace o poskytovaných službách, kalendář akcí a také přehled kulturních a vzdělávacích programů, které jednotlivé památky organizují během roku. Vybírat lze podle regionů a typu akce, kdokoliv si tak může naplánovat víkend podle svých představ.

Od 20. 12. 2015 bude  uveden do provozu i oblíbený, nicméně výrazně inovovaný věrnostní program 5+1. Jeho princip zůstává stejný - pokud navštívíte pět, do programu zapojených památek, získáte šestou prohlídku zdarma. Kromě známého papírového klíče však přibude nový nástroj v podobě „mobilního klíče“. Načítání kreditů bude možné přiložením „papírového“ nebo „mobilního klíče“ ke čtečce umístěné na pokladně zapojené památky. Klíče jsou opatřeny unikátním QR kódem, díky kterému je jejich použití snadné a komfortní. Majitelé klíčů si navíc mohou na portálu www.klickpamatkam.cz zřídit svůj vlastní profil a na něm pohodlně sledovat uskutečněné návštěvy. Pokud ale přeci jen dáváte přednost klasickému papírovému pasu, budete si jej moci od prvního ledna 2016 vyzvednout na kterékoli památce zapojené do našeho projektu. Jeden prohlídkový pas platí vždy pro jednu osobu a v období 12 po sobě jdoucích měsíců od získání prvního kreditu/razítka opravňuje k čerpání v pořadí šesté prohlídky zdarma. Každý plně využitý klíč, ať už papírový nebo mobilní, navíc zařadíme do slosování o lákavé věcné i zážitkové ceny.

Kromě známé nabídky je významnou novinkou akce „Klíč pro školy“. Od poloviny října byly na všechny základní školy v České republice rozeslány plastové karty s unikátními QR kódy. Díky tomuto „Klíči“ mohou třídy navštívit více než stovky hradů, skanzenů nebo atraktivních technických památek z bohaté nabídky věrnostního programu. Podmínkou je věk žáků od 6 do 15 let a předem nahlášený školní zájezd. Po předložení kartičky u pokladny obdrží dětští výletníci poloviční slevu. Jinými slovy, každý druhý žák získá vstup na prohlídku vybrané památky vstup zdarma. Plastovou kartou Klíč pro školy se musí prokázat i vedoucí školního zájezdu.

Zkrácená pravidla věrnostního programu „Klíč k památkám“

 1. Klíč k památkám je věrnostní program a informační portál s mobilní aplikací určený návštěvníkům památek.
 2. Vztahuje se na vybrané veřejnosti přístupné památky ve správě Národního památkového ústavu a jeho partnerů, uvedené na webu či v mobilní aplikaci klickpamatkam.cz.
 3. Nástrojem věrnostního programu Klíč k památkám jsou papírový a mobilní klíč
  s unikátním QR kódem.
 4. Papírový či mobilní klíč platí vždy jen pro jednu osobu.
 5. Papírový klíč se stává platným po aktivaci načtením QR kódu na pokladně památky zařazené do věrnostního programu či na jiném označeném místě.
 6. Podmínkou platnosti papírového klíče jsou vyplněné povinné údaje o uživateli: jméno
  a příjmení, PSČ bydliště a kontaktní e-mail. Podmínkou platnosti mobilního klíče jsou registrace a zřízení účtu držitele mobilního klíče na portálu nebo aplikaci klickpamatkam.cz.
 7. Na jedné památce zařazené do věrnostního programu lze do jednoho klíče získat pouze jeden kredit denně.
 8. Po získání pěti kreditů v období maximálně dvanácti po sobě následujících měsíců může účastník věrnostního programu navštívit zdarma jednu památku zařazenou do věrnostního programu.
 9. Volný vstup udělený držitelům klíče na základě pěti získaných kreditů se nevztahuje na speciální a výběrové prohlídkové okruhy s povinnou rezervací. 

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury je Národní památkový ústav, který spravuje více než sto nemovitých památek, z nichž většina je veřejně přístupná.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací ministerstva kultury. Spravuje více než sto nemovitých památek, z nichž většina je veřejně přístupná. Sedm z těchto památek je v současné době zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Pod správu Národního památkového ústavu spadají také historické zahrady, parky, klášterní areály  (Plasy, Kladruby u Stříbra, Sázava, Zlatá Koruna nebo Doksany), památky lidové architektury (Hamousův statek ve Zbečně, skanzeny Zubrnice, Vysočina a Příkazy) a technické památky 19. a 20. století (Důl Michal v Ostravě).

Kontakt:
Ing. Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR, 702 010 461, simona.cigankova@mkcr.cz
Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, 257 010 206, 724 511 225, ticha.jana@npu.cz

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624