Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Po Frýdlantsku chystá kraj zpracování studie o dalším hospodářsky a sociálně ohroženém území – Tanvaldsku

29. 11. 2022

Kraj zpracoval první ze studií pro hospodářsky a sociálně ohrožená území, a to pro Frýdlantsko. Poslouží k tomu, aby bylo možné na rozvoj této oblasti čerpat dotace. Na setkání Mikroregionu v Josefově Dole pak kraj představil budoucí spolupráce, která povede ke vzniku studie vymezující problematické oblasti Tanvaldska.

Aktivitu hospodářsky a sociálně ohrožená území řídí ministerstvo pro místní rozvoj. Úkolem všech krajů je mapování potřeb těchto charakteristických území – například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb – a následně zpracovat pro každé z nich svou studii.

„Dokončili jsme studii pro území Frýdlantska a se zástupci kraje se setkali se starosty a dalšími aktéry, aby začaly práce na studii pro Tanvaldsko,“ doplnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Veškeré informace o hospodářsky a sociálně ohrožených územích v Libereckém kraji se nalézají na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje https://www.rsk-lk.cz/hsou, kde je také studie ke stažení.

„Do budoucna plánujeme také komunikaci s dalšími obcemi spadajícími do hospodářsky a sociálně ohrožených území;  jedná se o Novoborsko, Semilsko a prostor bývalého vojenského újezdu Ralsko,“ dále dodal Jiří Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování takovýchto studií je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Prvotně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. nalézá se na webu www.projektovezamery.cz.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324