Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Poslední povodňová stavba z roku 2010 úspěšně skončila, zcela nový je sedmikilometrový úsek silnice II/592

18. 11. 2015

V Libereckém kraji jsou dokončeny veškeré opravy po bleskové povodni v srpnu 2010. Ve středu 18. listopadu byla slavnostně otevřena poslední stavba, II. etapa obnovené silnice II/592, která prochází Chrastavou, Novou Vsí a Mníškem.

V rámci stavebních prací došlo k obnově silnic II. a III. třídy v délce 7 kilometrů. Byly vybudovány dva nové mosty a další dva opraveny, došlo k výstavbě deseti opěrných zdí, pěti armovaných svahů a byly přeloženy a vybudovány inženýrské sítě. Stavbu za 180 mil. Kč na základě výběrového řízení provádělo sdružení firem Strabag a.s. a SaM silnice a mosty a.s.

„Během stavby se úzce spolupracovalo s dotčenými obcemi a podařilo se zkoordinovat rekonstrukci silnice s výstavbou chodníků a opravou inženýrských sítí v rámci investičních akcí jednotlivých obcí.  Například v Nové Vsi došlo díky novému chodníku k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci,“ řekl hejtman LK Martin Půta, který se slavnostního ukončení stavby zúčastnil společně s krajským radním pro dopravu Vladimírem Mastníkem.

I přes velmi složitou dopravní obsluhu území nebyl termín dokončení stavby překročen. „Věřím, že řidiči a obyvatelé opravené silnice ocení. Patří jim velké poděkování za trpělivost, protože se jich přes pět let dotýkala velká dopravní omezení,“ uvedl radní Vladimír Mastník.

Letošní rok je v Libereckém kraji ve znamení oprav silnic. „Do jejich zlepšení jsme investovali 235 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Libereckého kraje, dalších cca 300 milionů z evropských fondů a přibližně 450 milionů korun z povodňových dotací. Na vylepšování stavu krajských silnic budeme usilovat i nadále,“ dodal hejtman.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624