Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Představitel Libereckého kraje Pavel Branda vystoupil v Evropském parlamentu

30. 01. 2018

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 vystoupil na půdě Evropského parlamentu se svým projevem zástupce Libereckého kraje při Evropské unii Pavel Branda. Poslancům představil tzv. malé projekty v programech přeshraniční spolupráce.

„Ve Výboru regionů se jako Liberecký kraj dlouhodobě věnujeme tématu přeshraniční spolupráce a v této oblasti jsme si vybudovali skvělé jméno. To, že byl Pavel Branda pozván do Evropského parlamentu a měl téměř hodinový prostor na diskusi s poslanci, je v Bruselu velmi výjimečné a svědčí o respektu, který jsme si za posledních několik let práce získali,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který je rovněž členem Výboru regionů.

Pavel Branda přijal pozvání k diskuzi od předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Iskry Mihaylové.  Projev na téma “people-to-people a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“ se opíral o stanovisko, které zástupce Libereckého kraje jako zpravodaj vypracoval za Výbor regionů. Ten jej jednomyslně schválil v červenci roku 2017 na plenárním zasedání v Bruselu. Branda byl pak z pozice místostarosty obce Rádlo pověřen jeho prosazováním na půdě Evropského parlamentu.    

„Snažil jsem se na konkrétních příkladech ukázat přínosy malých přeshraničních projektů, které mají za cíl podporovat setkávání lidí z obou stran hranice. I když se jedná o velmi malé projekty v řádu tisíců eur, mají pro příhraniční regiony obrovský význam, protože přispívají k budování v dnešní době tolik potřebné vzájemné důvěry. Na této důvěře je pak možné rozvíjet další spolupráci,“ vysvětlil Pavel Branda.

Branda zejména prosazoval, aby tzv. fondy malých projektů byly v dalším období ukotveny přímo v nařízeních a byly řízeny decentralizovaně, tedy tak, aby se dostaly co nejblíže k žadatelům (např. skrze euroregiony). Dalším požadavkem bylo zjednodušení celého procesu. Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu na základě Brandových argumentů přislíbila zohlednit tato hlavní doporučení v přípravě pravidel, jimiž se budou fondy řídit v budoucnu.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302