Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Program přeshraniční spolupráce zahájilo nakrojení dortu

27. 12. 2022

Společné nakrojení dortu představiteli českého ministerstva pro místní rozvoj a saského státního ministerstva pro místní rozvoj zahájilo program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Sasko 2021-2027. Stalo se tak na nedávné konferenci v Ústí nad Labem. 

„Do posledního místa zaplněný sál dal tušit, že i v tomto období se můžeme těšit na celou řadu zajímavých projektů,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Určitě je na co navazovat, v minulých obdobích vznikla celá řada přeshraničních projektových partnerství, která v mnoha případech přerostla i v osobní přátelství a já věřím, že tyto příklady dobré praxe motivují další zájemce k realizaci česko-saských projektů.“

Podrobnější informace lze nalézt na  webových stránkách programu www.sn-cz2027.eu. Zde se zájemci dozvědí vše podstatné. Významnou změnou oproti minulým rokům bude povinná konzultace projektového záměru za účasti všech partnerů, jejímž cílem je především zkvalitnění předkládaných žádostí, a tím zvýšení šancí žadatelů na úspěch v hodnotícím procesu. Příjemnou změnou v novém období bude zjednodušené vykazování výdajů, které by mělo přispět ke snížení administrativní zátěže příjemců.

Interreg Česko Sasko

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324