Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

25. 04. 2012

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy zveřejnil dne 25. dubna 2012 výzvu k předkládání žádostí o přidělení dotace z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2012 – Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Uzávěrka příjmu žádostí je dne 21. května 2012 do 10:00 hodin (termín nejpozdějšího doručení v písemné podobě na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje a odeslání vyplněného formuláře žádosti prostřednictvím webové stránky Libereckého kraje).

Podmínky podání žádosti jsou uvedeny ve vyhlášené výzvě.

 Žádost musí být podána v písemné podobě včetně všech povinných příloh (dle zveřejněné výzvy) v zalepené obálce s označením „Grant č. 20“ na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. V elektronické podobě je potřebné zaslat vyplněný formulář žádosti prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje, přes odkaz, který je uveden přímo na formuláři žádosti.

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře, který naleznete ZDE.

Pro otevření formuláře žádosti je nutná instalace programu 602_XML_filler. Podrobný postup ke stažení ZDE.

Kontaktní osobou pro konzultaci  je Ing. Iveta Moravcová, tel. č. 485 226 589 nebo e-mail: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz . Žádosti je možné konzultovat nejpozději do 21.5.2012.

Žádosti neúplné (chybějící povinné přílohy a elektronická podoba) a dodané po termínu uzávěrky, budou vyřazeny.

Ing. Moravcová Iveta
iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 589
Mobil: 739 541 616