Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Projekt mapuje život seniorů v krajích a přináší jim cenné rady

23. 09. 2021

Připravit se na stáří a pak jej prožívat aktivně, s nadšením a porozuměním okolí, ale na druhou stranu se umět vypořádat i s nečekanými nepříjemnosti a nástrahami. Nejen tato témata zahrnuje projekt Ministerstva práce a sociálních nazvaný Senioři v krajích, do kterého je zapojený také Liberecký kraj.

Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat jejich plnění.

„Problematice života seniorů se věnujeme dlouhodobě a jsem rád za projekty, které se jejich životem a soužitím s mladšími generacemi zabývají. Proto má začleňování problematiky stárnutí do jiných rozvojových dokumentů smysl,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek pro sociální věci Libereckého kraje.

„S příchodem začátku školního roku jsme odstartovali druhou vlnu odborných zasedání, takzvaných platforem. Ty se budou pravidelně konat po celý podzim. Základní témata, jež se na těchto odborných platformách šíří éterem, jsou především Age Management a diskriminace a násilí na seniorech,“ říká koordinátorka Implementace politiky stárnutí pro Liberecký kraj Pavla Řechtáčková.

V průběhu podzimu budou také prezentovány výsledky analýzy Diskriminace a násilí na seniorech, kterou realizovala společnost SocioFactor.

V rámci projektu Senioři v krajích jsou organizovány také besedy. Například v úterý 21. září se online besedovalo na téma výživa a zdravé stravování seniorů neboli nutriční péče a aktivizace klienta. Při dalších besedách se bude hovořit také mimo jiné o bezdomovectví seniorů, seniorech ve vězeních, nedoslýchavosti seniorů a dalším.

Součástí projektu je také vydávání měsíčního zpravodaje Senioři v krajích, který je ke stažení zde: https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/

Koordinátorka projektu Pavla Řechtáčková je také iniciátorkou myšlenky tvoření životního příběhu seniorů. Každý zájemce si může vytvořit vlastní knihu vzpomínek, která má být zároveň pomocníkem pro individuální péči o něj samého.  Tedy péče, při níž se využívají informace, vzpomínky a zážitky seniora.

„Získané informace následně mění postoj pečujícího ke klientovi. Znalost biografie seniora usnadňuje pečujícím pochopit jednání klienta a zachovat jeho celoživotní rituály,“ vysvětluje Řechtáčková. Životní příběh je možné sestavit s virtuálním pomocným sešitem. K sešitu byla natočena také instruktážní videa: http://www.rscr.cz/2021/01/seniori-2020-zivotni-pribeh/

Blanka Freiwilligová
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
blanka.freiwilligova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226326