Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

První setkání muzejníků Libereckého kraje se vydařilo

27. 04. 2012

 

Setkání muzejních pracovníků Libereckého kraje, které připravila náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS) 19. dubna v sídle Libereckého kraje, mělo skvělou úroveň a atmosféru.

O první takovéto setkání projevilo zájem kolem 20 pracovníků muzeí, mezi nimi muzejníci profesionálních institucí se zapsanými sbírkami v Centrální evidenci sbírek vedené u Ministerstva kultury, zástupci soukromých a firemních sbírek apod.

„Své zkušenosti s činností muzeí jim předali ředitelé našich krajských muzeí a galerií a také Krajské vědecké knihovny,“ uvedla náměstkyně hejtmana.

Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci informoval o pomoci a službách konzervátorských dílen muzea, Zdeněk Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě referoval o problematice zřizování městských muzeí a rekonstrukci stálých muzejních expozic, Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově, hovořila o systému udělování titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje, Jan Randáček, ředitel Severočeské galerie v Liberci, představil projekt Rekonstrukce bývalých městských lázní v Liberci na budoucí galerijní objekt a Blanka Konvalinková, ředitelka liberecké Krajské vědecké knihovny, prezentovala možnosti využití služeb knihovny pro muzejní práci.

V druhé části programu vystoupil Jiří Žalman z Ministerstva kultury s problematikou péče o sbírky a nakládání s nimi, Miloš Krčmář zhodnotil roli Národního památkového ústavu v činnosti muzeí a Eva Hornová, vedoucí oddělení cestovního ruchu KÚ LK, představila marketingové aktivity svého oddělení, k nimž se mohou muzea připojit a prezentovat tak své záměry na internetových stránkách kraje.

Ze setkání vzešla řada podnětů.

Po dobrých zkušenostech předpokládáme, že toto setkání určitě nebylo poslední a stane se každoroční tradicí,“ uzavřela Lidie Vajnerová.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588