Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje odsouhlasila závěry pracovní skupiny k problematice alejí v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

18. 11. 2015

Rada kraje na svém posledním jednání také odsouhlasila závěry pracovní skupiny ustanovené kvůli zachování a obnově alejí v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“. Projekt zahrnuje rekonstrukci cca 25 km úseků silnic II. a III. třídy na Frýdlantsku, které má kraj ve svém vlastnictví.

Radní zároveň schválili závazek ve výši 1 mil. Kč ročně, který bude kraj po dobu 4 let alokovat do údržby a obnovy alejí a stromořadí podél pozemních komunikací na Frýdlantsku.

Pracovní skupina se k jednání sešla třikrát a na všech pěti úsecích, které jsou do projektu zahrnuty, se rovněž uskutečnily terénní pochůzky. Obhlídky určily, které stromy mohou být podél komunikací zachovány a u kterých je nutné kácení a případná náhradní výsadba. Modernizací by mohly v příštích dvou letech projít silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice, III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice, III/2909 Raspenava - Krásný Les, II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice a III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice.

Ze závěrů pracovní skupiny vyplývá:

-           kompromis ve věci rekonstrukce silnic a zachování části alejí a stromořadí (cca 330 ks stromů),

-           z důvodu získání dotace nebude obnova alejí přímo spojena s tímto projektem,

-           obnova alejí a stromořadí, včetně péče alejí bude řešena v následujících 4 letech (výsadba minimálně cca 1500 ks stromů),

-           zástupci iniciativy „Zachraňme aleje“ mohou být součástí výběrové komise na zhotovitele stavby a budou zváni na kontrolní dny stavby,

-           pracovní skupina bude nadále jednat za účelem vytvoření návrhu koncepce péče o aleje na Frýdlantsku.

„Díky vstřícnému přístupu všech stran jsme dospěli ke kompromisu, jehož výsledek považuji za dobré řešení. Podaří se opravit silnice, které to opravdu nutně potřebují a zároveň zachováme v co největší možné míře aleje a stromořadí jako významný krajinný prvek Frýdlantska,“ říká hejtman Martin Půta s tím, že členové pracovní skupiny na zatím posledním jednání tyto závěry potvrdili svým podpisem. Ti, kteří nebyli přítomni, je podepíší v následujících dnech.

Liberecký kraj bude usilovat o získání prostředků z Operačního programu životní prostředí, z Programu péče o krajinu, případně z Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny. V roce 2016 plánuje Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje obnovu a ošetření stromořadí podél silnice II. třídy číslo 291 z Frýdlantu do Nového Města pod Smrkem.

Závěry pracovní skupiny včetně závazku kraje bude ještě projednávat Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém listopadovém zasedání.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624