Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje rozdělila školám v Rozvojovém programu Excelence téměř 1,7 milionu korun ze státního rozpočtu

18. 04. 2018

 

Necelých 25 milionů korun bylo ze státního rozpočtu uvolněno pro všechny kraje na odměny pedagogů středních škol, kteří ve svém volném čase připravují nadané studenty na účast v soutěžích. Výše financí, kterou školy obdrží, závisí na výsledcích jejich studentů v krajských, celorepublikových a mezinárodních kolech. Liberecký kraj je v mezikrajském srovnání na čtvrtém místě a získal 1 689 546 korun. O rozdělení těchto financí rozhodla rada kraje na svém jednání 17. dubna 2018.

V Libereckém kraji si 21 středních škol rozdělí celkovou částku 1 689 546 korun. Ve srovnání s ostatními kraji je dotace pro školy čtvrtá nejvyšší. Nejvíce peněžních prostředků, 311 844 korun, obdrží Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 228 065 korun a Gymnázium v České Lípě 200 139 korun.

„Ziskem bodů a výší dotace se Gymnázium F. X. Šaldy řadí na vynikající šesté místo mezi středními školami celé České republiky. Samozřejmě jsem rád, že se Liberecký kraj umístil tak vysoko. Program Excelence podporuje nadané studenty a zejména učitele, kteří se dobrovolně i ve svém volném čase věnují talentovaných dětem. Za to si zaslouží velké uznání,“ vysvětlil Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu.

Rozvojový program Excelence je zaměřen na podporu pedagogů pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky středních škol, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dalším cílem tohoto programu je zvýšit zájem žáků o účast v soutěžích a přehlídkách a pozvednout jejich vědomostní úroveň nad rámec školních vzdělávacích programů. Program se snaží finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků základních a středních škol, kteří se věnují nadaným žákům. Modul pro střední školy byl vyhodnocen v lednu letošního roku.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302