Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje schválila podání další žádosti do IROPu

04. 11. 2015

Rada kraje také schválila předložení již druhé projektové žádosti do průběžné Výzvy č. 1 Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III. tříd. Konkrétně bude podána žádost na modernizaci úseku silnice II/273 v obci Okna.

Jedná se o rekonstrukci úseku dlouhého 4,6 km, který se nachází mezi obcí Okna a hranicí Libereckého a Středočeského kraje. „Na této trase je 10 propustků v nefunkčním a havarijním stavu. Průměrná stávající šířka komunikace je 5 metrů. Silnice bude zmodernizována tak, aby splňovala skoro v celém úseku šířkové parametry minimálně pro návrhovou kategorii S 6,5 s rozšířením ve směrových obloucích. Součástí návrhu bude obnova vodorovného dopravního značení, kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení, instalace směrových sloupků i obnova svodidel a zábradlí,“ popisuje práce krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby by mělo být zahájeno na přelomu letošního a příštího roku. Se začátkem modernizace se předpokládá v květnu 2016 s tím, že by práce měly trvat zhruba šest měsíců. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 60.430.538 Kč. Dotace z fondu EU by měla být ve výši 85 %, ze státního rozpočtu 5 % a zbytek uhradí kraj.

Rada kraje již v říjnu odsouhlasila podání žádosti na rekonstrukci komunikace II/270 Jablonné v Podještědí, v úseku od silnice I/13 po železniční přejezd, o celkových nákladech 6.683.572 Kč.

Na příští rok se připravují další projekty na rekonstrukce vybraných úseků silnic II. a III. tříd z Integrovaného regionálního operačního programu. Modernizace se dočkají okružní křižovatky II/292 a II/289 v Semilech, ulice Brodská a Bořkovská (vč. humanizace) a silnice II/293 v Jilemnici.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624