Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje se seznámila s výstupy hodnotících komisí ve věci desetiletého tendru na dopravní obslužnost

02. 11. 2016

Rada kraje na svém zasedání 1. listopadu vzala na vědomí doporučení hodnotících komisí ke zrušení zadávacího řízení na desetiletou autobusovou zakázku. Současně navrhla, aby v celé věci mělo konečné slovo nové zastupitelstvo kraje a o zrušení tendru rozhodlo na svém prvním řádném zasedání.

V návaznosti na rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým bylo konstatováno, že zadávací dokumentace je v souladu se zákonem a že je nutné pokračovat v hodnocení všech nabídek, byla svolána jednání hodnotících komisí (obě 11. 10. 2016).

Hodnotící komise následně doporučily, aby zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ bylo zrušeno. Při svém doporučení se opíraly o ustanovení paragrafu 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, kdy smí zadavatel zrušit zadávací řízení pouze za současného splnění dvou podmínek a pokud se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Takových důvodů hodnotící komise konstatovaly celkem osm.

Dle názoru právního odboru krajského úřadu by zrušení této zakázky měla projednat nově zvolená rada kraje a následně zastupitelstvo. Pokud by o ní rozhodovala současná rada kraje, mohlo by být takové rozhodnutí v budoucnu zpochybňováno jako účelové a záměrně přijaté na poslední chvíli s tím, že nová rada a nové zastupitelstvo nemělo možnost se k tak závažnému rozhodnutí vyjádřit.

Současná rada kraje proto doporučení vzala včera na vědomí a navrhla, aby se k věci vyjádřilo nově zvolané Zastupitelstvo Libereckého kraje a o zrušení zakázky rozhodlo na svém prvním řádném zasedání.

Tato významná veřejná zakázka se administruje již od roku 2011, její odůvodnění a aktualizaci již zastupitelstvo schválilo.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624