Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Resort dopravy přijímá žádosti o dotaci na zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

25. 06. 2014

Liberecký kraj 25. června 2014 zveřejnil  výzvu k předkládání žádostí do Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2014 – PROGRAM DOPRAVA - Podprogram 6.2 – Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – odkaz - http://doprava.kraj-lbc.cz/dotacni-program-doprava/podprogram-62-zvyseni-bezpecnosti-provozu-na-pozemnich-komunikacich .

Podpořeny budou opatření na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích – zpomalovací světelná zařízení, přechody pro chodce, úpravy chodníků, autobusové zálivy, vjezdové ostrůvky, vodorovné i svislé dopravní značení.

Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 504.000 Kč, minimální výše podpory je 50.000 Kč a maximální výše podpory je 200.000 Kč. Dotace bude poskytnuta na vymezený účel do maximálně 50% z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu.

 

Uzávěrka příjmu žádostí v  je dne 8. 8. 2014 do 14ti hod (termín doručení na podatelnu KÚ LK a doručení elektronické žádosti).

Žádost musí být zaslána jak elektronicky na formuláři roku 2014, tak i písemně. Žádost v písemné podobě musíte doručit i s povinnými přílohami, jejichž seznam najdete v příslušné Výzvě k předkládání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Informace Vám poskytne Ing. Iveta Moravcová, telefon: 485 226 589, mobil 739 541 616 nebo email: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz . Žádosti je možné konzultovat nejpozději do 7. 8. 2014.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce