Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sedm pilířů podpory odborného vzdělávání projednají u krajského kulatého stolu

Sedm pilířů podpory odborného vzdělávání projednají u krajského kulatého stolu

[30895|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/bojiste_5ec1744f00.jpg]

23. 03. 2009
[id:7733|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Nejen obsah a naplňování sedmi pilířů k  revitalizaci odborného vzdělávání na krajské, případně celorepublikové úrovni bude diskutováno na plánovaném kulatém stolu, který se uskuteční v sídle kraje 26. března 2009. Zde se k nim budou moci vyjádřit jak zástupci škol, výchovní poradci, tak zaměstnavatelé a představitelé samosprávy.

„Pravidelně informujeme o krocích realizovaných v rámci kampaně Libereckého kraje na podporu vzdělávání v technických oborech – známé pod názvem TECHyes. Stěžejním úkolem kampaně je zvyšovat kvalitu a intenzitu spolupráce mezi světem vzdělávání a světem práce, tedy mezi veřejnou správou, poskytovateli vzdělání a zaměstnavateli,“ uvedl náměstek hejtmana Radek Cikl, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,  s tím, že za účelem zintenzivnění této spolupráce a koordinace aktivit z ní vyplývajících byla vytvořena pracovní skupina pro podporu odborného vzdělávání jako jeho poradní orgán

Zakládajícími členy se stali zástupci Libereckého kraje, Úřadu práce v Liberci, Krajské hospodářské komory v Liberci, regionální organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Regionálního stavebního společenství Liberec.

Pracovní skupina vytvořila zmíněných sedm základních pilířů. První pilíř s mottem Rozhodování o budoucnosti se vyslovuje pro nutnost zabezpečit do budoucna konkurenceschopnost kraje, a to mimo jiné zajištěním kvalitního vzdělání občanům kraje s přihlédnutím k oborové vyváženosti absolventů.

Pod Gramotností pro trh práce se ukrývá druhý pilíř, který artikuluje nevyhnutelnost přiblížit odborné vzdělávání reálné praxi, především pak nutnost vybavit absolventy dovednostmi uplatnitelnými na dynamickém trhu práce.

Třetí pilíř s heslem Hlas pro dívky poukazuje na prozatím nedostatečně využitý potenciál žen a dívek a neoddiskutovatelnou prospěšnost zvýšení jejich podílu v přírodovědných a technických odvětvích.

Správná volba uvozuje čtvrtý pilíř kladoucí důraz na vytváření nástrojů a mechanismů podporujících odpovědné rozhodování o další vzdělávání dráze dětí již na úrovni mateřských a základních škol.

Stranou nezůstalo ani vědomí nutnosti budování kvalitního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – shrnuje ji pátý pilíř s heslem Škola pro budoucnost.

Mnohokrát opakovaná nezbytnost propojení subjektů zainteresovaných na odborném vzdělávání je vyjádřeno v předposledním pilíři Bez zaměstnavatelů to nepůjde.

Sedmý pilíř – Za jeden provaz – zdůrazňuje nevyhnutelnost provázání a propojení veškerých aktivit nejen na úrovni výše zmiňovaných subjektů, nýbrž na regionální i celostátní úrovni.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302