Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seminář pro žadatele  Interreg  V – A Česká republika – Polsko 2014-2020 prioritní osa 

13. 11. 2017

Dne 27. 11. 2017 od 10 hodin proběhne na Krajském úřadě Libereckého kraje Seminář k  programu  Interreg  V – A Česká republika – Polsko 2014-2020. Seminář je určen pro případné žadatele v prioritní ose 4 - Spolupráce institucí a komunit.

V rámci této prioritní osy jsou podporovány projekty zaměřené na spolupráci institucí veřejné správy z obou stran hranice, směřující ke společnému řešení, problémů a využití potenciálů, s cílem zefektivnění výkonu správy ve společném území. Podporovány jsou projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí institucí veřejné správy, NNO a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí.

Způsobilými žadateli jsou orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky.

Účast prosím potvrďte do 22. 11. 2017 na e-mail  jana.frontzova@kraj-lbc.cz.

Pozvánka na seminář je v příloze

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624