Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Severní propojení Liberce a Jablonce nad Nisou bude otevřeno od června

Bc. Markéta Žitná (Dědková)

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 15. 03. 2018 00:00
  • Doprava
  • Zastupitelstvo

Sdílet článek

Na novou silnici mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou bude veškerá doprava puštěna
1. června. Na termínu zprovoznění se včera shodli zástupci speciálního stavebního úřadu, investora, zhotovitele stavby a Policie ČR. Novostavba silnice dlouhé 2,6 km bude využívána v režimu předčasného užívání. Na zhruba kilometrovém koncovém úseku se bude pracovat už za provozu. Od prosince je naplánováno uvedení silnice do ročního zkušebního provozu, během kterého projde veškerým měřením.   
 

„Na kontrolním dni stavby po zimním období byl definitivně stanovený termín zprůjezdnění novostavby silnice I/14 mezi libereckými Kunraticemi a jabloneckým Lukášovem,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje jako speciálního stavebního úřadu, zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR - investora stavby, zhotovitele a Policie ČR rozhodli, že termín zprovoznění bude 1. 6. 2018. „Od tohoto dne budou na novou trasu převedeny veškeré autobusové linky veřejné dopravy, které v současné době vedou přes Vratislavice nad Nisou,“ pokračuje náměstek.

Nová silnice má oproti dřívější komunikaci III. třídy výrazně lepší směrové a výškové parametry, kategorijní šířku 11,5 metrů s celkovou délkou 2,646 km. Ve směru na Jablonec nad Nisou je navržen stoupací pruh v délce 0,837 km. V začátku úseku trasa navazuje na již dokončenou přeložku silnice I/14 Liberec - Kunratická v oblasti sídliště Kunratická. Celá stavba končí v ulici Československé armády v Jablonci nad Nisou novou okružní křižovatkou.

„Příprava stavby začala před více než dvaceti lety posouzením EIA, v roce 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí, v roce 2014 se podařilo schválit investiční záměr, získat stavební povolení a zahájit výběr zhotovitele. V roce 2018 budou konečně dvě největší města v kraji komfortně propojena. Je to ukázka toho, jak dlouhou dobu vznik takových investic trvá,“ dodává hejtman Martin Půta.

Již od prosince loňského roku je v předčasném užívání první úsek novostavby silnice v délce 0,86 km, od autobazaru v Kunraticích až k autobusové zastávce městské hromadné dopravy Novoplastik. Nejvyšší dovolená rychlost na prvním zprovozněném úseku je stanovena na 30 km/h.

Pro povolení užívání silnice je nezbytné, aby byly provedeny hlavní mostní prohlídky, úsek silnice byl opatřen dopravním značením a povrch vozovky umožňoval bezpečný provoz. Do konce května letošního roku bude kompletně dokončena stavba přeložky silnice v celkové délce cca 1,5 km, ke křižovatce s ulicí Lučanská. Zbylý úsek po okružní křižovatku v Lukášově bude dokončený za provozu. Pracovat se bude především mimo vozovku silnice, a to na odvodnění a terénních úpravách svahů. Na koncovém úseku bude snížena nejvyšší dovolená rychlost.

Na podzim pak bude zahájen roční zkušební provoz, během kterého se provede měření hluku, vyhodnotí se bezpečnost a plynulost silničního provozu a také funkčnost odvodnění a jeho účinky na okolí.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky