Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Školy v kraji mají úspěšné žáky

22. 02. 2018

Téměř 25 milionů korun bude v průběhu března ze státního rozpočtu uvolněno na odměny pedagogů středních škol, kteří ve svém volném čase připravují nadané studenty na účast v soutěžích. Výše financí, kterou školy obdrží, závisí na výsledcích jejich studentů v krajských, celorepublikových a mezinárodních kolech. Liberecký kraj je v mezikrajském srovnání na čtvrtém místě a získá 1.689.546 Kč. Tuto částku si rozdělí 21 středních škol.

Nejvíce finančních prostředků obdrží Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, a to 311.844 Kč, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci získá 228.065 Kč a Gymnázium v České Lípě dostane částku 200.139 Kč. Ziskem bodů a výší dotace se Gymnázium F. X. Šaldy řadí na vynikající šesté místo mezi středními školami v České republice.

„Pro Liberecký kraj je tento výsledek velkým úspěchem. Je vidět, že máme studenty nadané nejen sportovně, ale i znalostně. Nejen studenti, ale i učitelé, kteří se nad rámec svých povinností věnují dalšímu rozvoji talentovaných dětí, zaslouží uznání, které se jim díky tomuto programu dostane,“ oceňuje výsledek Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu.

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017“ je zaměřen na podporu pedagogů pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky středních škol, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624