Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Soutěž Stavba roku LK 2012 vyhrála vila u lomu v libereckém Vesci

18. 09. 2012

 

V sídle Krajského úřadu LK v Liberci byly dnes slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2012.

Ceny vítězům v hlavních kategorii - Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c. (Vila u lomu, Liberec – Vesec, ASANO spol. s. r. o.,  Ing. Dr. Štěpána Ješe  (Soubor zdvihacích lávek Chrastava, VANER s. r. o.) a Sympatie  (Multifunkční centrum Sever, město Cvikov) předal náměstek hejtmana Vít Příkaský.

„Celkem soutěžilo 11 staveb,“ řekl náměstek hejtmana.

Cenu Junior (Jan Šebek, ČVUT Praha - Revitalizace bývalého pivovaru na wellness centrum v lokalitě Hrubá Skála) a diplomy studentům zednických a stavbařských profesí náměstek hejtmana Radek Cikl (oba ČSSD).

Vyhlášení se zúčastnila náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová (SOS) a radní Pavel Petráček (ČSSD), za Svaz podnikatelů ve stavebnictví František Fiala a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Karel Urban. Přítomni byli účastníci soutěže a členové hodnotitelské poroty soutěže.

Seznam vylosovaných účastníků hlasování soutěže Stavba roku LK 2012. Knihy dostanou:

Karel Daníček ml., Železný Brod, Marie Kanerová, Liberec, Jaroslav Pivrnec, Liberec, Pavlína Pelcová, Mimoň, a Hana Šturmová, Cvikov.

 

Stavba roku Libereckého kraje 2012

 

Hlavní soutěž - Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c

1.      Vila u lomu, Liberec – Vesec, ASANO spol. s. r. o.

Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25, IČO: 25017381

Investor: soukromá osoba

Projektant: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. arch. Jana Medlíková

Realizační firma: ASANO, spol. s. r. o.

Celkové náklady: 6 250 000 Kč

„Vila u lomu“ je z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní objekt s pultovými střechami, stavebně propojený proskleným krčkem s předsazenou garáží, určený pro bydlení dvou osob.

Vila umístěná v těžišti trojúhelníkového pozemku nad bývalým lomem půlí pozemek na dvě zahrady se zcela odlišnými atmosférami, otevřený předprostor orientovaný do ulice a intimní cíp za domem plný slunce a vzrostlých stromů. Myšlenku dvou zahrad podporuje kamenná stěna, na níž je hlavní objekt postaven a která z domu a z garáže vybíhá do zahrady. Dvojímu prostředí se přizpůsobuje i zbytek domu. Zatímco do ulice se dům tváří jako důstojná dvoupodlažní vila měřítkově srovnatelná s okolními domy, do útulné zahrady se otevírá domek přiměřený přírodnímu prostředí, nízký se šikmou střechou. Materiálové řešení je velmi střídmé. Garáž i hlavní část domu jsou obloženy sibiřským modřínem v kombinaci vertikálního a horizontálního členění prken. Dělící stěna je ze štípané žuly, střešní krytina z falcovaného plechu.

Objekt je postaven z klasických stavebních materiálů, s důrazem na jejich kvalitu, jakožto kvalitu provádění od konstrukce po detaily interiéru. Dům má nízkou energetickou náročnost, využívá alternativních zdrojů energie a jsou v něm použity inteligentní systémy.

 

 

2.      Náměstí T. G. Masaryka – město Frýdlant

nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 13, IČO: 00262781

Investor: Evropská unie - z Evropského fondu pro regionální rozvoj -dotace z Evropské unie a ze Státního rozpočtu 32,7 mil. Kč, Město Frýdlant – z rozpočtu Města Frýdlant 4,6 mil. Kč

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda, Ing. J. Janďourek, Ing. arch. J. Patrný

Realizační firma: EUROVIA CS, a.s. (bývalé Stavby silnic a železnic, a. s.), odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 LIBEREC 11; SILKOM, spol. s r.o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

Předmětem projektu byla regenerace centrálního prostoru města - náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, za účelem obnovy jeho funkčního využití. Realizací projektu se zpřehlednil celý prostor náměstí, byly vymezeny zóny prostřednictvím použití různých druhů dlažeb, a byl instalován nový městský mobiliář. Stávající kašna byla nahrazena novou a doplněna o sochu Albrechta z Valdštejna. Kašna je ozvláštněna relaxačním prvkem – vodní hrou zabudovanou přímo do dlažby náměstí. Na ploše náměstí jsou pro zvýšení atraktivity náměstí a bezpečnosti osob nově umístěny dva systémy svítidel. Vzhled náměstí doplňuje zeleň a celé je nově pojato jako pěší zóna, bez běžného přístupu vozidel.

 

3.      Sloučené zařízení MŠ a jeslí při nemocnici v Jablonci nad Nisou

Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec n. Nisou, IČO: 46710141

Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4, s. r. o.

Realizační firma: ASTRA Mont s. r. o.

Celkové náklady: 18 471 000 Kč vč. DPH

Urbanistické řešení vychází z prostorových možností území a z požadavků kladených na předškolská zařízení týkajících se orientace ke světovým stranám, maximální podlažnosti a podmínek pro venkovní pobytové plochy.

Dvoupodlažní kompaktní objekt s plochou střechou je umístěný v severní části staveniště tak, že přízemním přístavkem s hospodářským vstupem v podstatě přiléhá k vnitroareálové části Nemocniční ulice. Hlavní vstup jak do areálu sdruženého zařízení, tak do vlastního objektu, je ze severní strany ze smíšené pochozí a pojízdné plochy, rozšiřující nemocniční vnitroareálovou komunikaci, a z propojovacího chodníku, který na ni navazuje. Oplocená zahrada zařízení je brankou propojena s lesoparkem v jižní části nemocničního areálu. Pro technickou údržbu jsou v jihozápadním rohu oplocení vrata propojená zatravněnou zpevněnou plochou s nemocniční vnitroareálovou komunikací.

Na zahradě zařízení, na jižní straně objektu, v místě demolice č. p. 1183, jsou venkovní hřiště charakteru zpevněných a travnatých ploch s pískovišti a zahradním mobiliářem. Zahrada je od vnitroareálové komunikace je oddělena dřevěnou ohradní stěnou. Architektonické řešení je charakterizováno jednoduchým omítaným kubusem dvoupodlažního objektu, jehož fasáda je prolomena nepravidelně rytmizovanými okenními otvory.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2012

1.      Soubor zdvihacích lávek Chrastava, VANER s. r. o.

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČO: 25458990

 Investor: Město Chrastava

Zhotovitel: BALTOM s.r.o.

Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o.

Investiční náklad: cca 1.7 mil. Kč / 1 lávku (cca 35m2 lávky, 48000,-Kč/m2)

Při povodni v roce 2010 byly strženy 1000letou vodou všechny lávky a poškozena většina mostů v Chrastavě. Návrh nových lávek respektuje vedením nivelety stávající komunikační systém Chrastavy a současně řeší možné opakování katastrofálních průtoků Jeřice, které byly až 2.0 m nad okolními chodníky. Rychlé uvolnění průtočného profilu je umožněno realizací originálního systému zdvíhání lávek pomocí hřebenového mechanismu, šplhacího systému, obsluhovaného z mostovky lávky. Zdvíhání, včetně každoroční revize funkčnosti systému, zajišťuje hasičský sbor města Chrastavy. Vizuálně jsou lávky navrženy tak, aby odpovídaly intravilánové expozici prostředí a tomu odpovídající frekvenci užívání pěšími. Použitý materiál z dřevěných lepených vazníků tato kritéria splňuje a současně svou váhou umožňuje popsanou manipulaci ručního zdvihu. Všechny takto realizované lávky jsou důstojnou technickou i estetickou dominantou městských říčních přechodů.

Cena Junior 2012

1.      Jan Šebek, ČVUT Praha - Revitalizace bývalého pivovaru na wellness centrum v lokalitě Hrubá Skála

Cílem návrhu byla revitalizace nevyužívaného objektu pivovaru v obci Hrubá Skála i areálu, ve kterém se nachází. Jako nová funkční náplň objektu bylo zvoleno wellness centrum, které v oblasti Českého ráje – a zvláště v tomto místě, má velký potenciál. Hlavní vizí bylo zachování torza stávajících zděných konstrukcí – především sladovnické věže. Další hmoty byly navrženy tak, aby kopírovaly stávající půdorysnou stopu obvodových zdí. Do objektu byly umístěny prostory lázní – bazén, sauny, vířivky, parní komory, místnosti pro masáže, solárium, solná jeskyně, hotelové pokoje, restaurace s lobby barem a kavárnou; podkroví je vyhrazeno posilovně a cvičebním prostorům.

Cena Sympatie 2012

1.      Multifunkční centrum Sever, město Cvikov

nám. Osvobození 63, Cvikov 471 54, IČO: 00 260 410 

Investor: Město Cvikov

Projektant: Projekty – stavby Ing. Josef Dostál, Cvikov

Realizační firma:      Sdružení „CVIKOV SEVER – EG“

      (CL-EVANS s.r.o. Česká Lípa, GEDOS s.r.o. Česká Lípa)

Celkové náklady stavby: 62 mil. Kč s DPH

Město Cvikov získalo bývalý hotel Sever ve Cvikově z likvidace soukromé firmy. Budova byla v havarijním stavu téměř před demolicí. Rekonstrukcí, která zachovala původní ráz secesní budovy včetně bohatě zdobené fasády / erby, maskarony, věnce a římsy /. Interiéry budovy jsou zrekonstruovány tak, aby vyhověly současným podmínkám provozu této veřejné budovy. Bývalý hotel Sever v současné době využívá město Cvikov, jako galerii, informační centrum, taneční sál a prostory pro místní spolky. Tato budova je v současné době dominantou Cvikova. Historie této budovy sahá do roku 1890.

Ocenění studenti ISŠ Semily

David Machala – tesař, David v roce 2011 úspěšně odmaturoval v oboru pozemní stavitelství, protože ho zajímají dřevěné konstrukce přihlásil se na obor tesař a první ročník ukončil se samými jedničkami. Přístupem ke vzdělávání je výborným příkladem mnohem mladším spolužákům.

Vladimír Martinec – truhlář, Vladimir je ve třetím ročníku oboru truhlář. Od 1. ročníku vyniká ve skupině vrstevníků samostatností v práci, precizností, snaze dostat se „řemeslu pod kůži“. Výsledkem je ve šk. roce 2011/2012 třetí místo v soutěži škol vyučujících stavební obory SUSO.

Petr Stojan – elektrikář, Petr je žákem 3. ročníku. V průběhu celého studia byl z odborného výcviku vždy hodnocen známkou výborný. Zájem o obor dokládá i téměř nulová absence. Žák je v práci neobyčejně svědomitý, samostatný a spolehlivý.

 

Ocenění studenti SOŠ a SOU Doksy

Stanislav Lízner, žák 2. ročníku oboru zedník v Doksech. Žák dosahuje ve výuce velice dobrých výsledků, v soutěži odborných dovedností žáků 2. a 3. ročníků se umístil na 3. místě.

Miroslav Mokrý, žák 2. ročníku oboru zedník v Doksech. Jmenovaný žák je hodnocen v OV výborně, je velice aktivní a v soutěži odborných dovedností na naší škole se umístil na 4. místě.

Jan Matys, žák 2. ročníku oboru zedník v Doksech V odborném výcviku je opět hodnocen výborně a patří mezi nejlepší žáky stavebních oborů na naší škole.

 

Ocenění studenti Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec,

Jiří MÁTLzedník 3. ročník, z odborného výcviku je hodnocen známkou výborný. Má velmi dobrou docházku. Ve skupině svých spolužáků je příkladný. Druhý ročník ukončil s vyznamenáním.

Martin VANDASzedník 3. ročník, z odborného výcviku je hodnocen známkou výborný. Má velmi dobrou docházku a je oporou učitele odborného výcviku ve skupině. O svoje povolání má výrazný zájem. Druhý ročník ukončil se samými jedničkami. Střední školu strojní stavební a dopravní reprezentoval na soutěži machři roku již v minulém školním roce. 

Milan SKOŘEPA – malíř a lakýrník 2. ročník, z odborného výcviku je hodnocen známkou výborný. Je velmi snaživý a zodpovědný. Má velmi dobrou docházku a je bez kázeňských přestupků. Má zájem o svůj obor a práci se snaží odevzdávat v dobré kvalitě.  

 

Ocenění studenti Střední průmyslové školy stavební Liberec

Jiří Macháček – výborné studijní výsledky, reprezentace školy v odborných soutěžích - SOČ (9. Místo v celostátním kole), Velux-život pod střechou (soutěž pro mladé architekty), Stavba Libereckého kraje JUNIOR (projekt stavby pro Liberecký kraj).

Jan Vesecký- výborné studijní výsledky, reprezentace školy v odborných soutěžích a v matematické soutěži – Hala roku (soutěž pro mladé konstruktéry), Kb-blok (soutěž o nejlepší ročníkový projekt).

Matyáš Prošek – velmi dobré studijní výsledky, reprezentace školy v odborných soutěžích – Velux-život pod střechou (soutěž pro mladé architekty), KM-beta (soutěž o nejlepší ročníkový projekt), Stavba Libereckého kraje JUNIOR (projekt stavby pro Liberecký kraj).

 

Ocenění studenti Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant

Michal HINER - zedník, zájem o obor, velmi dobrá docházka, úspěšné vykonání ZZ

Adam MARTIN,  zednické práce, prospěl s vyznamenáním, snaživý se zájmem o obor, minimální absence, úspěšné vykonání ZZ. Přihlášená stavební díla v 8. ročníku soutěže (11)

 

Přihlášené stavby

Pořadové č. 1

Město Frýdlant / NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

Předmětem projektu byla regenerace centrálního prostoru města - náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, za účelem obnovy jeho funkčního využití. Realizací projektu se zpřehlednil celý prostor náměstí, byly vymezeny zóny prostřednictvím použití různých druhů dlažeb, a byl instalován nový městský mobiliář. Stávající kašna byla nahrazena novou a doplněna o sochu Albrechta z Valdštejna. Kašna je ozvláštněna relaxačním prvkem – vodní hrou zabudovanou přímo do dlažby náměstí. Na ploše náměstí jsou pro zvýšení atraktivity náměstí a bezpečnosti osob nově umístěny dva systémy svítidel. Vzhled náměstí doplňuje zeleň a celé je nově pojato jako pěší zóna, bez běžného přístupu vozidel.

 

Pořadové č. 2

Město Cvikov / MULTIFUNKČNÍ CENTRUM SEVER

Město Cvikov získalo bývalý hotel Sever ve Cvikově z likvidace soukromé firmy. Budova byla v havarijním stavu téměř před demolicí. Rekonstrukcí, která zachovala původní ráz secesní budovy včetně bohatě zdobené fasády / erby, maskarony, věnce a římsy /. Interiéry budovy jsou zrekonstruovány tak, aby vyhověly současným podmínkám provozu této veřejné budovy. Bývalý hotel Sever v současné době využívá město Cvikov, jako galerii, informační centrum, taneční sál a prostory pro místní spolky. Tato budova je v současné době dominantou Cvikova. Historie této budovy sahá do roku 1890.

 

Pořadové č. 3

EUROVIA CS a. s. / MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ TRATĚ V ÚSEKU KLICPEROVA – U LOMU

Nově zbudovaná tramvajová trať je vedena prostorem po demolici budov bývalého podniku Textilana. V první fázi výstavby bylo nutno provést náročnou sanaci podloží a zajistit jeho odvodnění. Součástí přípravných prací bylo dále zbudování zatrubnění Harcovského potoka, dvou přeložek parovodu a železobetonové opěrné zdi. Následovalo vybudování zemního tělesa a na něm pak výstavba tramvajové trati s kolejí částečně na štěrkovém loži, částečně na železobetonové desce, včetně příslušenství a zabezpečovacích prvků. Původní úzkorozchodnou jednokolejnou tramvajovou trať nahradila dvoukolejná trať ve splítce rozchodů 1000/1435 mm čímž došlo k zvýšení kapacity tramvajové trati mezi Libercem, Vratislavicemi nad Nisou a Jabloncem nad Nisou.

 

Pořadové č. 4

Město Mimoň / OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PROSTOR NÁMĚSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY

Rekonstrukce stykové křižovatky na okružní křižovatku včetně přeložek vodovodu, dešťové kanalizace, kabelů elektřiny, telefonu, veřejného osvětlení, kabelové TV. Součástí stavby je přemístění autobusové zastávky, výstavba parkoviště, chodníků. Uprostřed křižovatky je umístěna nová kašna s plastikou volavek, kašna je s tryskající vodou a osvětlením. Okružní křižovatka má jedno rameno zprovozněné částečně, v budoucnu jím bude napojen obchvat městem.

 

Pořadové č. 5

VANER s. r. o. / DOPLNĚNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI MNÍŠEK – STEZKA FOJTKA

Do přírodního prostředí okolí vodního díla Fojtka byla zasazena nová odpočinkově – rekreační trasa pro pěší, zpřístupňující dosud nedostupný západní břeh nádrže. Atraktivní zátoka starého zatopeného lomu je překlenuta subtilní dřevěnou lávkou, která tvoří novou neagresivní dominantu pohledů ze východního břehu. Dalším exkluzivním nestandardním objektem stavby je lesní vyhlídková plošina přivádějící návštěvníky nad vodní plochu a umožňující neopakovatelnou vyhlídku na celou nádrž. Pro oba objekty je charakteristické využití přírodních materiálů – dřeva pro nosné konstrukce a velkoobjemových žulových bloků pro opěrné zdi a zakládání objektů. Technický návrh i provedení odpovídají nejnovějším trendům pro stavby v přírodně chráněných oblastech. Výsledkem je dílo, které technickým provedením umocňuje vjemy z přírodní expozice lokality. Lze věřit, že se stane novým atraktivním cílem Mníšecka, stejně jako dříve vybudovaný areál golf clubu Y.

 

 

Pořadové č. 6

VANER s. r. o. / SOUBOR ZDVIHACÍCH LÁVEK CHRASTAVA

Při povodni v roce 2010 byly strženy 1000letou vodou všechny lávky a poškozena většina mostů v Chrastavě. Návrh nových lávek respektuje vedením nivelety stávající komunikační systém Chrastavy a současně řeší možné opakování katastrofálních průtoků Jeřice, které byly až 2.0 m nad okolními chodníky. Rychlé uvolnění průtočného profilu je umožněno realizací originálního systému zdvíhání lávek pomocí hřebenového mechanismu, šplhacího systému, obsluhovaného z mostovky lávky. Zdvíhání, včetně každoroční revize funkčnosti systému, zajišťuje hasičský sbor města Chrastavy. Vizuálně jsou lávky navrženy tak, aby odpovídaly intravilánové expozici prostředí a tomu odpovídající frekvenci užívání pěšími. Použitý materiál z dřevěných lepených vazníků tato kritéria splňuje a současně svou váhou umožňuje popsanou manipulaci ručního zdvihu. Všechny takto realizované lávky jsou důstojnou technickou i estetickou dominantou městských říčních přechodů.

 

Pořadové č. 7

Atelier 4 s. r. o. / SLOUČENÉ ZAŘÍZENÍ MŠ A JESLÍ PŘI NEMOCNICI V JABLONCI NAD NISOU

Urbanistické řešení vychází z prostorových možností území a z požadavků kladených na předškolská zařízení týkajících se orientace ke světovým stranám, maximální podlažnosti a podmínek pro venkovní pobytové plochy.

Dvoupodlažní kompaktní objekt s plochou střechou je umístěný v severní části staveniště tak, že přízemním přístavkem s hospodářským vstupem v podstatě přiléhá k vnitroareálové části Nemocniční ulice. Hlavní vstup jak do areálu sdruženého zařízení, tak do vlastního objektu, je ze severní strany ze smíšené pochozí a pojízdné plochy, rozšiřující nemocniční vnitroareálovou komunikaci, a z propojovacího chodníku, který na ni navazuje. Oplocená zahrada zařízení je brankou propojena s lesoparkem v jižní části nemocničního areálu. Pro technickou údržbu jsou v jihozápadním rohu oplocení vrata propojená zatravněnou zpevněnou plochou s nemocniční vnitroareálovou komunikací.

Na zahradě zařízení, na jižní straně objektu, v místě demolice č.p. 1183, jsou venkovní hřiště charakteru zpevněných a travnatých ploch s pískovišti a zahradním mobiliářem. Zahrada je od vnitroareálové komunikace je oddělena dřevěnou ohradní stěnou. Architektonické řešení je charakterizováno jednoduchým omítaným kubusem dvoupodlažního objektu, jehož fasáda je prolomena nepravidelně rytmizovanými okenními otvory.

 

Pořadové č. 8

ASANO spol. s r. o. / VILA U LOMU, LIBEREC - VESEC

„Vila u lomu“ je z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní objekt s pultovými střechami, stavebně propojený proskleným krčkem s předsazenou garáží, určený pro bydlení dvou osob.

Vila umístěná v těžišti trojúhelníkového pozemku nad bývalým lomem půlí pozemek na dvě zahrady se zcela odlišnými atmosférami, otevřený předprostor orientovaný do ulice a intimní cíp za domem plný slunce a vzrostlých stromů. Myšlenku dvou zahrad podporuje kamenná stěna, na níž je hlavní objekt postaven a která z domu a z garáže vybíhá do zahrady. Dvojímu prostředí se přizpůsobuje i zbytek domu. Zatímco do ulice se dům tváří jako důstojná dvoupodlažní vila měřítkově srovnatelná s okolními domy, do útulné zahrady se otevírá domek přiměřený přírodnímu prostředí, nízký se šikmou střechou. Materiálové řešení je velmi střídmé. Garáž i hlavní část domu jsou obloženy sibiřským modřínem v kombinaci vertikálního a horizontálního členění prken. Dělící stěna je ze štípané žuly, střešní krytina z falcovaného plechu.

Objekt je postaven z klasických stavebních materiálů, s důrazem na jejich kvalitu, jakožto kvalitu provádění od konstrukce po detaily interiéru. Dům má nízkou energetickou náročnost, využívá alternativních zdrojů energie a jsou v něm použity inteligentní systémy.

 

Pořadové č. 9

Jiří Macháček (SPŠ stavební Liberec) / VOLCANO_HAUSE

Práce je zpracována ve formě architektonické studie. Jednopodlažní dům krytý zeminou je orientován souběžně s přilehlým pohořím v klidné lokalitě Světlá pod Ještědem.

Dům je otevřený do krajiny a situován na jižním svahu. Za účelem zakomponování do přírody a spojení interiéru s exteriérem tvoří masku domu obložení dřevěnými prvky. Vstupní prostor je osazen ve východní části objektu. Je zakomponovaný v terénu tak, aby nenarušil ráz terénu. Z obývacího pokoje vede otevřený přístup na prostornou terasu, která vystupuje z okolního terénu. Konvexně-konkávní průčelí domu tvoří originální výraz objektu a je v kontrastu s terasou. Celá kompozice ozeleněné střechy plynule přecházející do rostlého terénu a křivky masky domu tak utváří jednotný celek.

Dům byl navržen tak, aby spotřeboval minimální množství energie, tím pádem splňuje přísná ekologická kritéria dnešní doby. Nejdůležitější roli v tepelné bilanci hraje obklopující zemina. Předpokládá se využití moderní vzduchotechniky s rekuperací tepla.

 

Pořadové č. 10

Matyáš Prošek (SPŠ stavební Liberec) / RODINNÝ DŮM SIER

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit plnohodnotný dům, který by svojí jednoduchostí a střízlivostí nenápadně zapadl do vesnického prostředí. Jednoduchý obdelníkový půdorys, sedlová střecha bez přesahu a dominantní okno na štítu budovy dodává domu moderní vzhled, aniž by však nějak radikálně přitahoval pozornost. U projektu byla snaha dům propojit s okolním prostředím a přinést do domu dostatečné množství slunečního světla. Z energeticky úsporného hlediska splňuje dům technické parametry pro nízkoenergetický rodinný dům.

 

Pořadové č. 11

Jan Šebek (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) / REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU NA WELLNESS CENTRUM

Cílem návrhu byla revitalizace nevyužívaného objektu pivovaru v obci Hrubá Skála i areálu, ve kterém se nachází. Jako nová funkční náplň objektu bylo zvoleno wellness centrum, které v oblasti Českého ráje – a zvláště v tomto místě, má velký potenciál. Hlavní vizí bylo zachování torza stávajících zděných konstrukcí – především sladovnické věže. Další hmoty byly navrženy tak, aby kopírovaly stávající půdorysnou stopu obvodových zdí. Do objektu byly umístěny prostory lázní – bazén, sauny, vířivky, parní komory, místnosti pro masáže, solárium, solná jeskyně, hotelové pokoje, restaurace s lobby barem a kavárnou; podkroví je vyhrazeno posilovně a cvičebním prostorům.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588