Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Soutěž Vesnice roku po roce opět startuje, přihlášky se přijímají do 29. dubna

08. 03. 2016

Již 22. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova byl slavnostně vyhlášen 1. března na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky se přijímají do 29. dubna 2016, tento den je posledním možným pro doručení a zaevidování na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Hlásit se mohou obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7.500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický rozvojový dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které získá Zlatou stuhu. V rámci celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa.

Podmínky a přihlášku najdete na stránkách http://www.vesniceroku.cz/. Veškeré dotazy Vám zodpoví tajemnice soutěže Ing. Miroslava Tichá, tel.: +420 234 154 189, mobil: +420 731 628 447, e-mail: miroslava.ticha@mmr.cz.   

I v letošním roce vyhlašovatelé soutěže ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků pořádají motivační semináře pro soutěžící obce. Semináře se uskuteční v průběhu měsíce března a dubna.

Termíny a místa konání seminářů, na které je nutné se přihlásit, jsou následující:

24. března (čtvrtek)  Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040 (účast je nutné potvrdit do 21. 3.2016)

29. března (úterý)     Ostrava – Vítkovice (účast je nutné potvrdit do 24. 3. 2016)

31. března (čtvrtek)  České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v ČB, Na Sadech 27, (účast je nutné potvrdit do 28. 3. 2016)

12. dubna (úterý)      Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L, W. Churchilla 3, (účast je nutné potvrdit do 8. 4. 2016)

14. dubna (čtvrtek)   Hradec Králové, Knihovna města Hradce Králově, Wonkova 1261/la, (účast je nutné potvrdit do 11. 4. 2016)

19. dubna (úterý)      Olomouc, Knihovna města Olomouce, náměstí Republiky 1, (účast je nutné potvrdit do 14. 4. 2016)

21. dubna (čtvrtek)   Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., Kobližná 4 (účast je nutné potvrdit do 18.3.2016)

Dle Vašeho zájmu si prosím vyberte jeden z nabízených termínů a svou účast potvrďte na e-mailové adrese miroslava.ticha@mmr.cz. Z kapacitních důvodů se mohou přihlásit maximálně 2 zástupci za obec. Do předmětu e-mailu uveďte místo zvoleného semináře, např.: VR 2016 - seminář – Olomouc.

Program (shodný pro všechny semináře):

9.00 - 10.00               Prezence účastníků
10.00                          Zahájení
10.15 - 12.00             Organizace soutěže Vesnice roku 2016, Prezentace hodnocených oblastí, resp. udělovaných ocenění (Modrá stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha, Zelená stuha, knihovny a informační technologie obce atd.)
12.00 - 13.00              Diskuze, ukončení

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624