Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Statistické výkazy v Libereckém kraji - mateřské školy, základní školy a školní družiny, kluby a střední školy k 30. 9. 2008

Statistické výkazy v Libereckém kraji  - mateřské školy, základní školy a školní družiny, kluby a  střední školy k 30. 9. 2008

[30093|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/skolka_d59954c64e.jpg]

18. 02. 2009
[id:7545|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada LK vzala na vědomí písemnou informaci o situaci o počtu  žáků docházejících do škol na území Libereckého kraje.

Na území Libereckého kraje vykonávalo činnost k 30. 9. 2008  214 mateřských škol, které navštěvovalo 13 394 dětí. Liberecký kraj zřizoval 3 mateřské školy, 7 soukromý zřizovatel, jednu církev a 203 mateřských škol zřizovala obec.

Mateřské školy zřizované LK:

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Liberec, E.Krásnohorské 921, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

 Soukromé mateřské školy:

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.

Soukromá mateřská škola Motýlek v.o.s.

Mateřská škola  Beruška v.o.s.

Soukromá mateřská škola Kvítko s.r.o.

I. mateřská škola Preciosa o.p.s.

II. mateřská škola Preciosa o.p.s.

Mateřská škola – Liberecká jazyková škola, o.p.s.

Mateřské školy zřizované církví:

Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského

MŠ LK celkem

Počet žáků celkem

Z toho dívky

Rok 2004

12386

5898

Rok 2005

12557

5882

Rok 2006

12593

5997

Rok 2007

12869

6136

Rok 2008

13394

6443

Soustava škol poskytujících základní vzdělání zahrnuje jak základní školy, tak speciální školy. Tabulka v příloze Základní školy – celkový sumář zachycuje vývoj  počtu škol, tříd a žáků za období od školního roku 2004/2005 až do roku 2008/2009. Klesajícímu počtu žáků v základním vzdělávání odpovídají počty škol a tříd.

Ve školním roce 2008/2009 se základního vzdělávání účastní 36 296 žáků, povinnou školní docházku plní v běžných třídách 34 237 žáků a ve speciálních  třídách 2 059 žáků.

Na území Libereckého kraje je k 30.9.2008  204 základních škol. Liberecký kraj je zřizovatelem 12 základních škol, 3 základní školy zřizoval soukromý zřizovatel, 2 církev a 187 základních škol obec.

Základní školy zřizované LK:

Základní škola a Mateřská škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Liberec, E.Krásnohorské 921, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, Komenského 453, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Základní škola, Železný Brod,  Nábřeží Obránců míru 742, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 2360/4, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace

Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace

Soukromé základní školy:

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.

Základní škola ALVALÍDA s.r.o.

Svobodná základní škola, o.p.s., Jablonec nad Nisou

Základní školy zřizované církví:

Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského

Katolická základní škola majora Rudolfa Háska

ZŠ LK celkem

Počet žáků celkem

Z toho dívky

Rok 2004

41491

20169

Rok 2005

40345

19488

Rok 2006

38757

18687

Rok 2007

37531

18090

Rok 2008

36296

17493

 

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.

Ve školních družinách je zapsáno ve školním roce 2008/2009 10 470 žáků, ve školních klubech 1 094 žáků. Počty dětí ve školních družinách i klubech vykazují  oproti předchozímu roku nárůst.

V zájmovém vzdělávání uskutečňovaném ve školních družinách Libereckého kraje je   usilováno o vytvoření srovnatelných podmínek v těchto zařízeních tak, aby do školních družin  v případech, kde dosud nejsou vytvořeny  odpovídající kapacitní možnosti, mohlo docházet alespoň 45% žáků prvního stupně základního vzdělání. Tím nebudou dotčeny stávající kapacity školních družin, kde je podíl žáků prvního stupně  účastnících se tohoto zájmového vzdělávání vyšší. Rozšiřování kapacity školních klubů je vázáno na odpovídající útlum jiné formy zájmového vzdělávání.

ŠD a ŠK  LK celkem

Počet žáků  ŠD

Počet žáků ŠK

Rok 2004

9292

1797

Rok 2005

10154

634

Rok 2006

10094

1128

Rok 2007

10282

1185

Rok 2008

10470

1094

 

 

 

 

 

Na území Libereckého kraje působí k 30.9.2008  53 středních škol. Liberecký kraj je zřizovatelem 39 středních škol, 11 zřizoval soukromý zřizovatel, u 3 středních škol je zřizovatel obec.

Soukromé střední školy:

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s.

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.

Soukromá obchodní akademie SOAPA, s.r.o.

Podještědské gymnázium s.r.o.

Střední odborná škola obchodní s.r.o.

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.

Střední škola právní a Vyšší odborná škola právní s.r.o.

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec s.r.o.

Soukromá hotelová  škola Hergesell spol.s.r.o.

Střední škola tvorby a designu nábytku s.r.o.

Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o.

Střední školy zřizované obcemi:

Základní škola a Střední škola waldorfská

Masarykova základní škola a obchodní akademie, Tanvald,  Školní 416, příspěvková organizace

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

SŠ zřizované krajem

Počet žáků celkem

Z toho dívky

Rok 2004

19338

9386

Rok 2005

19202

9404

Rok 2006

18970

9230

Rok 2007

18499

9015

Rok 2008

18048

8744

 

SŠ LK celkem

Počet žáků celkem

Z toho dívky

Rok 2004

21509

10765

Rok 2005

21472

10841

Rok 2006

21357

10718

Rok 2007

20641

10355

Rok 2008

20192

10071

 

Sportovní příprava na SŠ zřizovaných LK:

Gymnázium, Jablonec nad Nisou,  Dr.Randy 4096/13, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

Sportovní příprava na SŠ zřizované krajem

Počet tříd celkem

Počet žáků

Rok 2004

8

172

Rok 2005

8

172

Rok 2006

8

188

Rok 2007

8

185

Rok 2008

8

196

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302