Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje bude předložen Zastupitelstvu LK

Mgr. Langer Jiří

  • 19. 03. 2014 18:10
  • Doprava
  • Ekonomika
  • Rozvoj
  • Školství
  • Zdravotnictví
  • Životní prostředí

Sdílet článek

Na nastávajícím zasedání Zastupitelstva LK 25. Března bude projednán upravený Statut dotačního fondu Libereckého kraje.

V roce 2013 bylo schváleno nové uspořádání poskytování finanční podpory Libereckého kraje prostřednictvím peněžních fondů, v rámci kterých byl 26. 2. 2013 zřízen Dotační fond Libereckého kraje (DFLK) a schválen Statut tohoto fondu.

„Do 30. 6. 2013 byly odboru regionálního rozvoje a evropských projektů zasílány připomínky vycházejí ze zkušeností žadatelů a dalších subjektů, včetně jednotlivých odborů, k nově nastaveným podmínkám pro poskytování finančních prostředků z tohoto peněžního fondu,“ připomněla krajská radní Ivana Hujerová s tím, že celkově bylo vypořádáno 97 připomínek.

Zásadní připomínky týkající se podle ní požadavku na změny závazných hodnotících kritérií, minimální výše poskytované podpory, maximální výše spolufinancování projektů Libereckým krajem, počtu předkládaných žádostí ve výzvě, hodnotících tabulek, znovuobnovení některých peněžních fondů, byly projednány 21. 10. 2013 se členy pracovní skupiny pro vypořádání připomínek k DFLK, složené z členů rady kraje a zástupců jednotlivých zastupitelských klubů.

Upravený Statut Dotačního fondu Libereckého kraje byl následně předložen radě kraje 3. 2. 2014.

Nový Statut Dotačního fondu bude po schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje zveřejněn spolu s vypořádanými připomínkami na webových stránkách Libereckého kraje.

„Výzvy pro předkládání žádostí do jednotlivých podprogramů vyhlášené v roce 2014 se budou řídit tímto novým Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje,“ zdůraznila radní.

 

Podle náměstka hejtmana pro ekonomiku Marka Pietra rozhodnutí, zda budou finančně naplněny nějaké resortní podprogramy, bude záležet na projednání hospodářského výsledku LK za rok 2013. To se uskuteční na dubnovém zasedání Zastupitelstva LK s ohledem na předložené priority jednotlivých resortů pro rok 2014 a usnesení rady a zastupitelstva.

„V letošním roce bylo schváleno poskytnutí dotací v několika podprogramech, na které byly vyčleněny prostředky již v roce 2013 a jejich administrace se posunula do roku 2014,“ připomněl náměstek hejtmana, který doporučuje uchazečům o dotaci sledovat stránky Libereckého kraje:  http://www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk

„Zde jsou prezentovány veškeré informace pro uchazeče včetně formulářů a harmonogramu očekávaných výzev,“ dodal.

V současné době jsou finančně naplněny: Fond ochrany vod Libereckého kraje – 18 mil. Kč a Krizový fond Libereckého kraje – 5 miliónů Kč.

Garance finanční podpory pro sportovní prostředí na základě přijatého dokumentu na posledním zasedání ZLK je od roku 2015.

O tom zda-li a v jaké výši bude finančně naplněn Dotační fond, je podle Marka Pietera zatím předčasné hovořit.

Je důležité zmínit, že LK má rok 2014 nejvíce napnutý rozpočet mezi příjmy a výdaji ve své historii a upřednostňuje finanční pokrytí spoluúčastí investičních akcí  - například opravy komunikací, stavba hospice a podobně, včetně zafinancování poskytovaných služeb prostřednictvím příspěvkových organizací LK,“ zdůraznil náměstek hejtmana.

 

Rozdělení dotací do oblasti tělovýchovy a sportu podle přijaté Strategie podpory sportu 2014 – 2016 schválené na posledním Zastupitelstvu LK stanovuje 30 miliónů Kč jako minimální  garantovanou částku až od roku 2015.

„Nicméně s rozdělení 50 %  uvolněné částky na přímou podporu a 50 % na sportovní podprogramy Dotačního fondu LK je v účinnosti již od roku 2014,“ potvrdila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví a sport Zuzana Kocumová.

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=UQk73VvIcTk

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky