Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stav krajských silnic a mostů je opět o něco lepší, vyplývá z hodnocení

03. 02. 2016

Ke zlepšení stavu silnic a mostů, které má kraj ve svém vlastnictví, přispěl v loňském roce velký objem finančních prostředků alokovaných do jejich oprav a rekonstrukcí. Stavem povrchů vozovek se na svém včerejším jednání zabývala rada kraje.

Z hodnocení stavu povrchů vozovek krajských silnic provedeného ke konci loňského roku vyplynulo, že 775,5 km (což je 37,3 %) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní. U dalších téměř 267,7 km (tedy 12,9 %) silnic je jejich stav nevyhovující a je třeba provést opravu nebo údržbu. Průměrná známka činila 3,39. V porovnání s loňským rokem došlo ke zlepšení, kdy průměrná známka byla 3,45. Podařilo se snížit počet havarijních a nevyhovujících úseků o 23 km, o 17 km snížit počet vyhovujících úseků a zlepšit o 50 km délku úseků ve stavu 1 a 2, tedy výborný a dobrý.

„K výraznému zlepšení došlo zejména na silnicích II. třídy. Průměrná známka povrchů vozovek činila 2,96, což je oproti roku 2014, kdy známka činila 3,08, výrazné zlepšení. Nyní je jejich stav nejlepší za dobu existence kraje. Naopak nejhorší byl v roce 2013, kdy průměrná známka dosahovala 3,21. Přesně polovina úseků silnic II. třídy má povrch vozovky výborný nebo dobrý,“ říká krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

U silnic III. třídy je podle hodnocení průměrná známka stavu povrchů vozovek 3,53. Oproti roku 2014 došlo k mírnému zlepšení (v roce 2014 činila 3,56). Podařilo se snížit délku havarijních úseků o 12 km a zvýšit o 14 km délku úseků výborných.

„Stav povrchů vozovek krajských silnic se zlepšil zejména u hlavních tahů silnic II. tříd. V loňském roce jsme do krajské silniční sítě investovali nejvíce v historii krajů. Byly to prostředky do dokončení obnov úseků silnic poškozených povodněmi v roce 2010, do kompletních rekonstrukcí silnic, včetně všech konstrukcí vozovek, rekonstrukcí odvodnění, zdí, mostů a propustků, v menší míře samostatně do silničních objektů (mosty, zdi, propustky), které se do stavu povrchu neprojeví, ale bez jejich opravy by nebylo možné v budoucnu realizovat výměnu povrchu vozovky,“ dodává hejtman LK Martin Půta.

Vysoký počet rekonstrukcí a oprav mostů na silnicích II. a III. třídy v posledních letech se významně projevil i na jejich hodnocení. Liberecký kraj má ve svém vlastnictví celkem 653 mostů. Pouze 19 mostů je v nejhorším stavu číslo 7 a celkem 83 mostů je v nejlepším stavu číslo 1, jedná se opět o nejlepší výsledek za dobu existence kraje. Průměrná známka hodnocení mostů činí 3,64 ((hodnotí se od 1 – 7).

Z celkové analýzy vyplývá, že kompletní obnova vozovek silnic II. a III. třídy se zahrnutím cyklických oprav v rámci desetiletého plánu, včetně nutné údržby k zajištění bezpečnosti provozu, činí 3,3 mld. Kč. Při porovnání finanční analýzy z předešlého roku vyplývá, že došlo ke snížení deficitu o 0,4 mld. Kč. 

Liberecký kraj v roce 2015 realizoval celoplošnou opravu vozovek na silnicích II. a III. třídy v rozsahu 79,409 km, z toho 12,453 km bylo v rámci akcí z MMR, dalších 27,262 km v rámci akcí z Regionálního operačního programu, 23,282 km v rámci akcí ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 7,075 km v rámci akce Rozšíření průmyslové zóny ve Vrchlabí a 9,337 km v rámci oprav jiných subjektů do krajských komunikací.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624