Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stromy v alejích budou zdravější, kraj předložil tři projekty na jejich ošetření

26. 10. 2016

Ošetření tří významných alejí plánuje v příštích dvou letech Liberecký kraj. Obnovy se dočkají aleje z Albrechtic na Vítkov, z Kamenického Šenova na Slunečnou a na Malé Skále. Úpravy přijdou na zhruba 6,9 mil. Kč a Liberecký kraj na jejich realizaci hodlá využít především finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Už nyní proto podal projektové žádosti. Jejich předložení schválila minulý týden rada kraje, odsouhlasila rovněž i závazek spolufinancování a jeho předfinancování.

Všechny tři projekty jsou součástí druhé etapy projektu na zachování významných alejí v Libereckém kraji. „Chceme zajistit stabilizaci alejí, protože jsou důležitým krajinným prvkem. Stromy, které ji tvoří, je nutné ošetřit, a pokud to bude potřeba, tak vysadit nové,“ říká Vít Příkaský, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Nejvíce nákladů si vyžádá úprava téměř čtyřkilometrové aleje z Albrechtic na Vítkov, kterou lemuje 556 stromů, především javorů a jasanů. Na její obnovu je počítáno s částkou přes 5 mil. Kč. Alej Kamenický Šenov – Slunečná je dlouhá 2,8 km a je tvořena 118 stromy a nejkratší lipová alej na Malé Skále má 44 stromů. Většina stromů se nachází na pozemcích Libereckého kraje.

Hlavní část realizace je plánována na první polovinu roku 2018, protože práce musí probíhat v období vegetačního klidu.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624