Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Svět tak trochu naruby. Dny GIS se po několikaleté pauze opět vrátily do Liberce

24. 11. 2023

Další ročník oblíbené akce zaměřené na geografické informační systémy (GIS) se 21. a 22. listopadu uskutečnil v Liberci ve spolupráci Libereckého kraje, Technické univerzity v Liberci, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Magistrátu města Liberec a Armády České republiky. Právě geografické informační systémy jsou v dnešní době nepostradatelnými nástroji pro zpracování a analýzu geografických dat různého druhu. Jejich využití je rozšířeno v soukromém i veřejném sektoru, na základních, středních i vysokých školách.

Akce je součástí celosvětových oslav dne GIS, během něhož specialisté na geografické informační systém informují o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje náš život. V Liberci se pořadatelé již tradičně zaměřují na žáky základních a středních škol, pro které je v areálu Technické univerzity připraven program. Součástí akce je i výtvarná soutěž, jejíž podmínkou bývá zakomponování mapy do výtvarného díla zaměřeného na předem dané téma. To letošní – Svět tak trochu naruby – reagovalo především na změnu klimatu.

V rámci programu mají jednotlivé zastoupené instituce připravena stanoviště s ukázkou své práce a úkoly, kterými se snaží žáky zaujmout a alespoň částečně je tak vtáhnout do práce se systémy. Liberecký kraj si pro letošní rok připravil dva úkoly. V prvním z nich hrál klíčovou roli Informační a datový portál Libereckého kraje. „Před nedávnem jsme spustili nový datový portál, který obsahuje informace a data za Liberecký kraj v nejrůznějších tematických oblastech, a naší snahou je dostat jej co nejvíce do povědomí veřejnosti a třeba i škol. Podle dosavadních ohlasů a zájmu pedagogů jsme velice rádi, že některé školy ho již plánují využít například i při výuce,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ve druhém úkolu se pak žáci mohli aktivně zapojit do tvorby konkrétní mapy, kde přidáním bodu svého bydliště či oblíbeného místa mimo jiné ukázali, kde se jim líbí či jakým způsobem se dopravují do školy. Výsledná mapa je dostupná zde. „Letošní ročník se stejně jako ty předchozí setkal s pozitivním ohlasem ze strany zúčastněných školních kolektivů i organizátorů,“ doplnil Jiří Ulvr.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324