Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Termín prokázání finanční způsobilosti dopravcům vyprší 31. 7. 2021

Mgr. Michal Mochal

správa dat, GIS, technik dopravní obslužnosti

  • 16. 07. 2021 12:26
  • Doprava

Sdílet článek

Podnikatelé v silniční dopravě provozující dopravu velkými vozidly (tj. vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) mají povinnost do konce měsíce července na odboru dopravní obslužnosti Krajského úřadu Libereckého kraje prokázat finanční způsobilost.

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami za poslední uzavřené účetní období, a to ve výši 242 262 Kč pro jedno vozidlo a 134 590 Kč pro každé další vozidlo. Finanční způsobilost je rovněž možné prokázat potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění (např. pojištění odpovědnosti silničního dopravce).

Příslušným úřadem, kterému dopravci prokazují finanční způsobilost je krajský úřad v místě sídla žadatele. V praxi to pro výše uvedené podnikatele v silniční dopravě velkými vozidly znamená, že mají povinnost do 31. 7. 2021 doložit podklady potřebné k prokázání finanční způsobilosti Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravní obslužnosti.

Žádost k prokázání finanční způsobilosti dopravce je možné zasílat na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, do datové schránky: c5kbvkw nebo na e-mail: doprava@kraj-lbc.cz

Veškeré informace potřebné k prokázání finanční způsobilosti mohou podnikatelé v silniční dopravě velkými vozidly získat na:

Informace pro dopravce | Odbor dopravní obslužnosti | Liberecký kraj (kraj-lbc.cz)

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky