Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Termín prokázání finanční způsobilosti se pro dopravce blíží - 31.7.2012

26. 07. 2012

 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění stanovuje v ust. § 8 podnikatelům v silniční dopravě provozované velkými vozidly (vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) povinnost prokázat finanční způsobilost.

Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července tohoto roku.Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku.

Částka potřebná na prokázání finanční způsobilosti pro rok 2012 je stanovena ministerstvem dopravy na základě směnného kurzu (1 euro = 24,878 Kč). V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat dostupný kapitál a rezervy ve výši

  • 223 902 Kč na první  vozidlo a
  • 124 390 Kč pro každé další vozidlo.

Pokud podnikatel v silniční dopravě neprokáže trvání finanční způsobilosti ve výše uvedené lhůtě (tj. nejpozději do 31. srpna 2012), příslušný živnostenský úřad zruší nebo změní rozsah jeho koncese.

Příslušným úřadem, kterému dopravci prokazují finanční způsobilost, je krajský úřad v místě sídla nebo místa podnikání žadatele tj. Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy.

Veškeré informace k prokázání finanční způsobilosti lze získat na www.doprava.kraj-lbc.cz.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588