Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Třistakrát do roka. Nejvěrnější návštěvník knihovny v kraji je z Českolipska

22. 03. 2023

Čtenáře roku Libereckého kraje ocenila Krajská vědecká knihovna v Liberci. Stal se jím Vojtěch Trka z Českolipska, který ocenění získal v konkurenci dvanácti Nejvěrnějších čtenářů z knihoven v celém kraji.   

Tradiční soutěž Čtenář roku je součástí celostátní kampaně Březen – měsíc čtenářů, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. „V letošním ročníku jsme hledali toho Nejvěrnějšího čtenáře. Základním kritériem byl počet fyzických návštěv registrovaného čtenáře za uplynulý rok. Svého čtenáře roku vybralo a ocenilo letos v Libereckém kraji v místním kole více než dvanáct knihoven," uvedla ředitelkaKrajské vědecké knihovny Dana Petrýdesová.

Regionální kolo se uskutečnilo dopoledne v sobotu 18. března ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který se hned v úvodu ujal slova. Ocenil aktivity knihoven a knihovníků jakožto komunitního prvku obcí. Zmínil narůstající požadavky na zvyšování standardu knihoven, přičemž upozornil na nově vybudované knihovny ve Vratislavicích nad Nisou či Hrádku nad Nisou a popřál hodně zdaru při realizaci nové hlavní budovy v Turnově.

Po přivítání ředitelkou Danou Petrýdesovou již následovalo představení nominovaných čtenářů, o které se postarali knihovníci a knihovnice z vysílajících knihoven. Většina čtenářů měla na kontě okolo stovky návštěv knihovny za rok; nadto aktivně navštěvují nejenom půjčovny a pobočky, ale zapojují se i do volnočasových programů, využívají širokou nabídku knihoven vzdělávacích kurzů a také informačních služeb.

Čtenářem roku Libereckého kraje se nakonec stal Vojtěch Trka, kterého do krajského klání přihlásila českolipská knihovna. „Je čtenářem Městské knihovny v České Lípě již několik let, ale v posledních letech své návštěvy zintenzivnil. Pro své výpůjčky využívá především hlavní knihovnu na náměstí T. G. Masaryka, ale pokud je žádaný titul na některé z poboček, neváhá se operativně vydat na jakoukoliv z nich. Snad i proto v loňském roce  dosáhl úctyhodného počtu 298 návštěv. Zajímavostí může být, že nebydlí přímo ve městě, ale v obci vzdálené přibližně 12 kilometrů od České Lípy a pro své cesty do knihovny jako vášnivý cyklista využívá své kolo. Když uvážíme, že jen do knihovny si zajede dvakrát, třikrát týdně, jsou to úctyhodné výkony,“ dodala ředitelka Městské knihovny v České Lípě Dana Kroulíková.

Pro kolegyně z českolipské knihovny měl pan Trka jen slova chvály a uznání a podpořil i přání výstavby nové českolipské knihovny. Čtenář roku si kromě sladké odměny a praktických drobností odnesl i dárkový poukaz a knihu Marka Řeháčka Putování zlatou stezkou Českého ráje.

„Blahopřeji panu Trkovi k vítězství v celokrajské konkurenci. To, že mají knihovny tak věrné čtenáře, je výsledkem nejen jejich čtenářské vášně, ale také vynikající práce knihovníků, kteří nejen doplňují knihovní fondy, aby byly stále aktuální a pro čtenáře přitažlivé, ale vytvářejí prostředí, do kterého se čtenáři rádi vracejí,“ řekla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Nejvěrnější čtenář Libereckého kraje bude kraj reprezentovat v celostátním klání soutěže, jehož vyhlášení se uskuteční na 22. ročníku knižních cen Magnesia Litera 17. dubna. 

TZ: Krajská vědecká knihovna

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324