Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Týden náhradního rodičovství přiblíží pěstounství a jeho peripetie

13. 10. 2021

Pátý ročník Týdne náhradního rodičovství se v Libereckém kraji koná letos od 18. do 24. října. Pořádá jej pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů v rámci kampaně MÍT DOMOV A RODINU – „Samozřejmost, nebo vzácnost?“ Hlavní náplní akcí budou volně přístupné besedy a debaty s odborníky a pěstouny, akce pro děti a kontaktní kampaň se skutečnými pěstounskými příběhy.

Během týdne náhradního rodičovství se uskuteční několik akcí pro veřejnost po celém Libereckém kraji. V rámci kontaktní kampaně budou pracovníci doprovázejících organizací a Krajského úřadu Libereckého kraje seznamovat veřejnost s tématem pěstounství.

„Zájemci budou mít i mimořádnou příležitost setkat se přímo s pěstouny a zeptat se jich na cokoliv, co je zajímá. Lidé, které tato problematika zajímá, a třeba by se rádi také stali pěstouny, budou mít tak jedinečnou šanci zjistit skutečně vše potřebné,“ upozorňuje Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro sociální věci.

Během týdne bude v ulicích také kontaktní kampaň, která představí skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje. Na několika místech v Libereckém kraji veřejnost přečte příběhy dětí žijících v pěstounské péči a popovídají si s odborníky na náhradní rodinnou péči. Bannerová kampaň bude k vidění v Liberci na náměstí Dr. Edvarda Beneše, v České Lípě v prostoru mezi obchodními domy Andy a Banco, v Turnově v Centru pro rodinu Náruč a v Tanvaldu v Rodinném centru Maják.

Program Týdne náhradního rodičovství

V úterý 19. října se v Centru Domov a rodina v Semilech koná beseda „Děti patří do rodiny“. V průběhu dne si lze prohlédnout prostory centra a pro děti bude přichystaný doprovodný program. Ve stejný den přivítají sociální pracovnice na Městském úřadě v Železném Brodě zájemce o náhradní rodičovství.

Ve středu 20. října se koná akce„Pěstounství – mýty a realita“, která se bude konat Krajské vědecké knihovně v Liberci. Čeká Vás povídání odborníků a pěstounů, kteří se podělí o své zkušenosti s náhradním rodičovstvím.

Ve čtvrtek 21. října zájemce přivítají pracovníci Centra Domov a rodina, tentokrát v Turnově. Po celý den budou veřejnosti otevřeny prostory centra, proběhne beseda „Děti patří do rodiny“ a pro nejmenší bude přichystaný doprovodný program.

Bližší informace o jednotlivých akcích jsou na webu kampaně www.mitdomovarodinu.cz. Kampaň MÍT DOMOV A RODINU – „Samozřejmost, nebo vzácnost?“ má za cíl zvýšit zájem o náhradní rodinnou péči a získat náhradní rodiče pro děti, které nemohou vyrůstat ve své původní rodině.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324