Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V novém kroužku se budou děti učit i rytířským ctnostem

16. 10. 2015

Rychlost, hbitost, přesnost zacílení a vynikající postřeh, ale také smysl pro čest, statečnost a věrnost. To jsou ctnosti a dovednosti, které mají šanci osvojit si děti a dospívající mladí lidé v novém kroužku Domu dětí a mládeže Větrník v Liberci, příspěvkové organizaci Libereckého kraje.

Kroužek, nazvaný Umění šermířské, se objevil v nabídce Větrníku v novém školním roce letos vůbec poprvé. Je určen chlapcům a dívkám od deseti do devatenácti let. Maximální počet žáků je stanoven na dvanáct. Malí šermíři se budou v kroužku zdokonalovat jednu hodinu týdně.

„Šerm je umění, které v historii rozhodovalo o životě a smrti. Dnes jej ovšem chápeme spíš jako sportovní disciplínu. Náš nový kroužek nabízíme všem dětem, které by se rády naučily nejen základy šermu, ale které také přitahuje doba rytířských soubojů,“ vysvětlila ředitelka DDM Větrník Jana Pavlíková.

Podle vedoucího Martina Grosse bude kroužek zaměřen především na obranu. Děti by se měly za rok trvání kurzu například naučit správné postoje, krokování, kryty, páky, odzbrojovací techniky a ideální vzdálenosti při soubojích. Osvojit by si měly základy zacházení nejen s mečem, ale i dalšími zbraněmi různých délek, třeba dýkami nebo noži. Dozvědí se také něco z historie a budou s vedoucím probírat rovněž rytířské ctnosti. Výuka bude vycházet z Německé školy šermu.

„Naše hodiny oživíme i divadelními scénkami, které si budou děti samy vymýšlet, například bitku v krčmě nebo různé souboje. Z vlastní zkušenosti vím, že akční scénky jsou právě tím, co děti hodně baví,“ doplnil vedoucí kroužku Martin Gross.

Německá škola šermu je charakteristická bojem dlouhým mečem. Dosáhla své klasické formy ve 14. a 15. století. Jejím znakem je dvouruční držení zbraně, zaměření na sek i bod a pohyb v prostoru. Buduje u žáků základy správných pohybových návyků, cit pro tempo a vzdálenost a čistotu pohybu. Žáci se učí nejen vnější formě pohybu, ale i šermířskému myšlení, postřehu, pozornosti a taktickému uvažování.

Dům dětí a mládeže Větrník otevírá každý rok zhruba 100 kroužků širokého zaměření, ve kterých tráví aktivně svůj volný čas kolem 1.250 dětí a dospívajících. DDM Větrník je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Více informací najdou zájemci na internetových stránkách domu dětí: www.ddmliberec.cz.

Foto zdroj: chinesemartialstudies.com

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624