Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ve druhé výzvě kotlíkových dotací je 14 mil. Kč, od pondělí krajský úřad přijímá žádosti

31. 03. 2017

Liberecký kraj ve druhém kole kotlíkových dotací rozdá majitelům rodinných domů 14.040.000 Kč. Žádosti o finanční příspěvek na pořízení nového zdroje tepla se začnou na podatelně krajského úřadu přijímat v pondělí 3. dubna v 7:00 hodin. Sem je bude možné donést osobně nebo prostřednictvím poštovních či doručovacích služeb. Důležité je, aby na úřadě byly nejdříve v první den příjmu žádostí. Zaměstnanci na přijaté žádosti budou dávat časová razítka.

„Oproti první výzvě je tentokrát dotace určena pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla,“ upozorňuje Radka Loučková Kotasová, radní resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování. „Máme peníze na zhruba 120 žádostí. Ostatní budou přijímány do takzvaného zásobníku projektů, odkud mohou být podpořeny později při případném uvolnění finančních prostředků,“ dodává radní.

„Způsob podání žádosti nemá vliv, žádný způsob nemá prioritu. Obálky zaslané poštou dostanou časové razítko v okamžiku, kdy pošta zásilku doručí. Hodnotit se budou žádosti v pořadí podle času doručení nebo dodání,“ zdůrazňuje Pavlína Křečková, vedoucí oddělení, které kotlíkové dotace vyřizuje.

Každá žádost musí být podána v zalepené a řádně označené obálce. „Pokud ji někdo zapomene, nebude to problém, protože obálky budou pro občany připraveny. Přítomni budou rovněž zaměstnanci, kteří mají kotlíkové dotace na starosti, aby zodpovídali případné dotazy žadatelů,“ informuje Křečková.

Krajský úřad do vestibulu umístí větší počet židlí, aby se zejména starší občané během čekání na podání své žádosti mohli posadit.

logolink kotlíkové dotace

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624