Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Veškeré opravy škod po povodni v roce 2010 na Frýdlantsku jsou dokončeny

04. 11. 2015

Liberecký kraj dokončil jedny z posledních staveb v rámci obnovy škod po povodni v roce 2010. Kompletně zrekonstruovány jsou silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. A etapa) a opěrná zeď a dva mosty v Bílém Potoce (II. C etapa).

V rámci stavby II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. A etapa) došlo v úseku dlouhém 7,5 km k rekonstrukci osmi opěrných zdí a tří mostů. Stavební práce zahrnovaly obnovu stávajícího odvodnění se všemi propustky, výstavbu dešťové kanalizace a opravu poničených chodníků. Opraveny byly také silnice III/2901 a III/2903, po kterých vedly objízdné trasy. Stavební náklady činily 228 017 133,52 Kč vč. DPH.

Slavnostní ukončení stavby se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu od 9:00 hodin v Raspenavě u hotelu Zámeček.

Kompletně obnovená je také opěrná zeď, v délce 100 m, a k ní přilehlé komunikace a také dva mosty (290-011 a 290-014) na silnici II/290 v Bílém Potoce. Mosty mají vybudovány nové ochranné prahy u opěr, nové izolace a římsy včetně záchytného zařízení a odvodnění. Rekonstrukce stála 18 523 239,20 vč. DPH.

Slavnostní ukončení stavby se koná v pátek 6. listopadu v 10:00 hodin v místě stavby u mostu 290-011 na vjezdu do Bílého Potoka.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624