Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 je Bílý Kostel nad Nisou. Titul se vrací na Liberecko po 12 letech

28. 06. 2023

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 v Libereckém kraji se stala obec Bílý Kostel nad Nisou na Liberecku. Hodnotitelská komise ocenila zejména komplexní přístup k rozvoji obce, vzdělávání, práci s mládeží, společenskému životu, péči o krajinu i podpoře turistickému ruchu.

V centru obce se koná mnoho kulturních akcí. Bílokostelečtí využívají sportovní areál včetně nového pupmtracku a cvičebních prvků podél cyklostezky. V obci se nachází řádně vedená místní knihovna, která v minulosti získala ocenění. Významnými investičními akcemi obce jsou přístavba mateřské školy, výstavba nové hasičské zbrojnice, zasíťování nových pozemků pro rodinné domy, vybudování kanalizace včetně čističky, a také spolupráce při vybudování přechodu pro divokou zvěř přes frekventovanou silnici 1. třídy na Děčín.

Obec se velkou měrou podílela na tvorbě vyhledávané cyklostezky Odra-Nisa a místní části Paradise, poblíž které se nachází i soukromé muzeum chleba a másla. Bílý Kostel nad Nisou je aktivním členem Místní akční skupiny Podještědí, mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, Euroregionu NISA a destinace Lužické hory.

 „V Libereckém kraji se do letošního, sedmadvacátého ročníku soutěže přihlásilo 13 obcí. Šest z Liberecka, jedna obec z Jablonecka, čtyři ze Semilska a dvě z Českolipska. Přihlášené obce komise hodnotila v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pověřený řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, který společně s ostatními subjekty soutěž v Libereckém kraji pořádá.

Jedenáctičlenná komise hodnotitelů navštívila během tří květnových a dvou červnových dnů všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně dvě hodiny. Komise hodnotila způsob prezentace obce, body mohli soutěžící nasbírat i například předloženými materiály. Nejlépe si vedl právě Bílý Kostel nad Nisou.

Obec za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši milion korun z ministerstva pro místní rozvoj. Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat půlmilionovou dotaci z Programu obnovy venkova. Slavnostní předání cen se uskuteční 10. srpna tohoto roku přímo v Bílém Kostele. Na přelomu srpna a září navštíví obec celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2023 bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Kromě celkového vítěze získaly různá ocenění i další obce. Modrou stuhu za společenský život obdržela obec Všelibice na Liberecku, Bílou stuhu za činnost mládeže získali ve Zlaté Olešnici na Jablonecku. Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu se může pyšnit obec Roprachtice ze Semilska.

V krajském kole soutěže Vesnice roku každoročně uděluje Liberecký kraj další tituly – ocenění za rozvoj venkova, skokan roku a zvláštní ocenění komise. Ty se pojí s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova. V letošním roce rozdělí Liberecký kraj za získaná ocenění celkem 500 tisíc korun. Obce, které získaly Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Liberecký kraj obdaruje šeky ve výši dvacet tisíc korun.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 v Libereckém kraji

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Bílý Kostel nad Nisou (okres Liberec)

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Všelibice (okres Liberec)

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Neudělena

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Roprachtice (okres Semily)

Skokan roku

Obec: Mníšek (okres Liberec)

Ocenění za rozvoj venkova

Obec: Polevsko (okres Česká Lípa)

Zvláštní ocenění komise – za podporu komunitního života a zachování vesnického rázu krajiny

Obec: Janův Důl (okres Liberec)

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za nadmístní spolkový život a občanskou společnost

Obec: Višňová (okres Liberec)

Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)

Obec: Horní Branná (okres Semily)

Vesnická knihovna Libereckého kraje roku 2023

Obec: Horní Branná (okres Semily)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Polevsko (okres Česká Lípa)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A

Obec: Mníšek (okres Liberec) – obnova výklenkové kapličky ve Fojtce

Kategorie B

nebyla udělena

Kategorie C

nebyla udělena

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324