Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Výsledky měření ovzduší za rok 2023 v okolí dolu Turów jsou v normě 

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

 • 13. 05. 2024 00:00
 • Turów
 • Životní prostředí

Sdílet článek

Z výsledků měření za rok 2023 vyplývá, že v okolí dolu Turów byly stejně jako v předchozím roce 2022 s velkou rezervou dodrženy všechny sledované imisní limity pro ochranu lidského zdraví stanovené zákonem. 

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 dosahovaly na stanici Uhelná 14,2 µg.m−3 a na stanici Horní Vítkov 11,7 µg.m−3 (hodnota imisního limitu 40 µg.m−3).
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 dosahovaly na stanici Uhelná 9,0 µg.m−3 a na stanici Horní Vítkov 7,8 µg.m−3 (hodnota imisního limitu 20 µg.m−3).

Dodržen byl rovněž imisní limit pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10 v hodnotě 50 µg.m−3, u kterého je přípustné 35 překročení za kalendářní rok.  Na měřící stanici Uhelná došlo v roce 2023 pouze k jednomu překročení této hodnoty, a to ve dne 2. 3. 2023 (62 µg.m−3), na stanici Horní Vítkov došlo v roce 2023 rovněž pouze k jednomu překročení této hodnoty, a to ve dne 31. 5. 2023 (93 µg.m−3), přičemž uvedená překročení nebyla způsobena činností v dolu Turów. Překročení na stanici Uhelná bylo způsobeno zejména emisemi z lokálních topenišť v kombinaci s vlivem mírně nepříznivých rozptylových podmínek a překročení na stanici Horní Vítkov bylo způsobeno hlavně zemědělskými pracemi v okolí stanice.

Z výsledků českého monitoringu ovzduší dále vyplývá, že v dotčeném území se v roce 2023 na průměrných ročních koncentracích suspendovaných částic PM10 a PM2,5 z cca 30 % (stanice Horní Vítkov) až 50 % (stanice Uhelná) podílely koncentrace zaznamenané při jižním, jiho-jihozápadním a jiho-jihovýchodním proudění větru, tzn. z českého území, přičemž koncentrace zaznamenané při severozápadních až severovýchodních směrech, tj. směrech, ve kterých se rozkládá důl Turów, přispívaly k průměrným ročním koncentracím na stanici Uhelná pouze z cca 30 % a na stanici Horní Vítkov cca z 15 %. I když nelze vyloučit určitý vliv emisí z uhelného dolu, analýza poměru koncentrací PM2,5/PM10 ukazuje, že významnější příspěvek ke koncentracím měřených na stanicích Uhelná a Horní Vítkov mají zpravidla jiné zdroje.

Samostatná příloha závěrečné zprávy „Identifikace příčin znečištění ovzduší v Uhelné“ potvrdila, že důl Turów nebyl v roce 2023 dominantním zdrojem primárních částic PM10 (cca 11 %) na stanici Uhelná. Podrobnější informace o provedeném měření, meteorologických podmínkách a výsledcích monitoringu naleznou zájemci v příloze.

Monitoring kvality ovzduší na měřící stanici Uhelná a Horní Vítkov pokračuje i v letošním roce. Data naměřená v těchto lokalitách mohou pomoci prokázat případné zhoršování imisní situace v dotčeném území při přibližování těžby k českým hranicím. Jako klíčové se v tomto ohledu ukazují meteorologické podmínky (rozptylové podmínky, proudění a síla větru), které byly z pohledu přenosu prachových částic z dolu Turów na české území v roce 2023 relativně příznivé. Nicméně tyto podmínky se mohou v jednotlivých letech lišit, sledování vývoje imisní situace na české straně tak nadále pokračuje.

Výsledky monitoringu za rok 2023 jsou v příloze. 

 • 2023 ZPRÁVA UHELNA HORNI VITKOV final (.pdf)
  4 MB
  10. 05. 2024 14:41
 • 2023 Příloha Uhelna Identifikace (.pdf)
  3 MB
  10. 05. 2024 14:41

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky