Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výstava v Severočeském muzeu přibližuje slepotisk na české knižní vazbě 16. století

14. 09. 2022

Slepí svědkové doby. Tak se jmenuje nová výstava v Severočeském muzeu v Liberci. Klade si za cíl prezentovat výsledky stejnojmenného výzkumného projektu. Po vynálezu knihtisku došlo ke zlevnění knihy a následné zvýšení tiskařské produkce si žádalo rychlejší metody výzdoby knižních vazeb, jejichž účel byl vždy primárně ochranný. Bylo nutné nalézt rychlejší řešení výzdoby a tím se stal takzvaný slepotisk.

Technika slepotisku spočívala v otištění zahřátého kovového nářadí do zvlhčené usně, následně otisk v kůži zůstal. Tato metoda se začala používat od konce 15. století a ve stoletím 16. dosáhla svého vrcholu. Výstava návštěvníkům přiblíží jednak samotnou řemeslnou technologii, její inspirační vzory a materiální zázemí, a jednak zasadí vývoj knihvazačského řemesla do kontextu doby. Jako ukázka uměleckého řemesla budou představeny zejména staré tisky ze sbírek Severočeského muzea, naprostá většina těchto svazků bude prezentována veřejnosti vůbec poprvé. Vedle nich budou mít návštěvníci možnost zhlédnout několik vzácných vazeb z knihovny Strahovského kláštera, bývalé piaristické koleje v Litomyšli, Vědecké knihovny v Olomouci a Muzea Českého ráje v Turnově.

Zvláštní pozornost bude na výstavě věnována prof. dr. Bohumilu Nuskovi, CSc., který se v letošním roce dožívá významného životního jubilea a jehož frotáže (tužkové obtahy) exemplářů a knihvazačského nářadí stály na počátku tohoto projektu. Výstavou, která potrvá do 7. ledna příštího roku, se muzeum snaží přiblížit knižní vazbu nejen jako řemeslně a umělecky zpracovaný „obal knihy“, ale také jako svědka doby, který vypráví svůj příběh. 

TZ: Severočeské muzeum Liberec

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324