Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z asistenčních voucherů podpoří kraj vzdělávací projekt Technické univerzity v Liberci či kvalitu vodních ploch v regionu

15. 09. 2021

Zvýšit prestiž vzdělávání prostřednictvím nového výzkumného centra či snížit negativní dopady na významné vodní plochy v regionu – to jsou cíle dvou projektů, které v rámci tzv. asistenčních voucherů podpoří Liberecký kraj. Celková výše finanční výpomoci na projektový záměr činí dohromady 453.577 korun.

„Asistenční vouchery jsou jedním z užitečných programů, které mají za cíl podpořit inovativní nápady regionálních firem, institucí a podnikatelů. Již v roce 2019 jsme finančně pomohli například Technické univerzitě v Liberci v přípravě projektu LIFEPOPWAT, jehož cílem je vyčištění vod kontaminovaných pesticidními látkami. I s podporou Libereckého kraje se podařilo tento projekt v celkovém objemu 3,1 milionu eur získat a úspěšně pokračuje. Současné projektové žádosti Technické univerzity v Liberci a firmy Photon Water Technology jsou též příslibem kvalitního inovačního záměru a já osobně budu oběma žadatelům držet palce, aby se jim podařilo jejich úmysl co nejlépe uskutečnit,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.    

Prvním žadatelem je Technická univerzita v Liberci, která ve spolupráci s Fraunhoferskou společností ze Spolkové republiky Německo chystá vybudovat v prostorech Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) liberecké univerzitní budovy L společné výzkumné centrum zaměřené na co nejefektivnější využití tzv. hybridních technik při výrobě aditivních materiálů. Celkové odhadované náklady dosahují zhruba 225 milionů korun. Projektová žádost míří do výzvy s názvem Horizon Europe – Teaming for Excellence.

Druhá projektová žádost se týká firmy Photon Water Technology. Jejím cílem je snížit zátěž vodních ploch způsobenou sinicemi a řasami a stabilizovat ekosystémy ve čtyřech vybraných nádržích, a to konkrétně – jablonecká přehrada, Hamerské jezero, Labutí jezírko u liberecké zoologické zahrady a rybník Bažantník u Sedmihorek. Celkové náklady jsou odhadovány na 19,38 milionu korun.

Mimoto schválili včera krajští radní také podporu dalších projektů z Regionálního inovačního programu, který je podstatou blízký asistenčním voucherům. Celkem 3.006.616 korun si rozdělí dohromady 16 žadatelů. „Všechny žádosti, které jsme obdrželi, přesáhly finanční limity programu. Proto jsme nyní mohli podpořit šestnáct z nich. Dalších devět ještě čeká v tzv. zásobníku projektů,“ vysvětlil radní Jiří Ulvr. Regionální inovační program nabízí finanční podporu pomocí tzv. voucherů, a to startovacích, inovačních a technologických. Liberecký kraj jej letos vyhlásil již podesáté.

-----------------------------------------------------

Asistenční vouchery jsou vyhlašovány v rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419