Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z dotačních fondů kraj letos rozdělí téměř 70 mil. Kč

13. 01. 2016

Rada Libereckého kraje na svém prvním zasedání letošního roku odsouhlasila vyhlášení
a podmínky jedenácti programů podpory z Dotačního fondu Libereckého kraje 2016. Schválit je nyní musí krajští zastupitelé.  Liberecký kraj i v roce 2016 uvolní ze svého dotačního fondu finance na podporu různých oblastí. K rozdělení má připraveno takřka 70 milionů korun.

Dotační programy, které budou vyhlášeny v nejbližších dnech, jsou zacíleny například na podporu požární ochrany, školství a mládež, podporu tělovýchovy a sportu, dopravy či zdravotnictví a obnovu venkova.

„V letošním roce máme pro potřeby Dotačního fondu Libereckého kraje připravenu částku 69.371.694 korun. Ta není definitivní a může být navýšena například o uspořené finance z loňského roku,“ uvádí Vít Příkaský, radní pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

„Jsem rád, že se velkou část dotačních programů podařilo vyhlásit tentokrát již v lednu, což je pro příjemce velmi důležité a usnadní jim to jejich činnost,“ dodává hejtman LK Martin Půta.

Přehled programů odsouhlasených radou (vyhlášeny by měly být v lednu 2016):

Oblast podpory požární ochrana

1.1. Program - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – 14.600.000 Kč

1.2 Program - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje – 1.252.844 Kč

Oblast podpory regionální rozvoj

2.1. Program obnovy venkova – 15.000.000 Kč

Oblast podpory školství a mládeže

4.1. Program volnočasových aktivit – 2.000.000 Kč

4.3. Program Specifická primární prevence rizikového chování – 250.000 Kč

4.4. Program Soutěže a podpora talentovaných dělí a mládeže – 250.000 Kč

Oblast podpory tělovýchova a sport

4.23 Program Sportovní akce – 3.900.000 Kč

Oblast podpory doprava

6.1. Program Rozvoj cyklistické dopravy – 3.800.000 Kč

6.3. Program Podpora projektové přípravy – 1.200.000 Kč

Oblast podpory zdravotnictví

9.1. Program - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany – 1.000.000 Kč

9.2. Program - Podpora preventivních a léčebných projektů – 500.000 Kč

Dotace poskytované z Dotačního fondu LK představují formu finanční podpory kraje projektům věcně, finančně a časově vymezených podmínkami ve vyhlášených programech. Některé programy spadající do dotačního fondu pro rok 2016 již byly vyhlášeny v prosinci 2015, z oblasti podpory kultury, památkové péče a cestovního ruchu. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215