Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Začal Týden sociálních služeb v Libereckém kraji

05. 10. 2009
[id:8856|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V celé České republice se od  5. do 9. října koná Týden sociálních služeb. Například město Jablonec nad Nisou pořádalo dnes v rámci Týdne několik akcí, které mají obyvatele města seznámit s touto problematikou. Krajský radní pro sociální věci  Pavel Petráček zahájil činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  v ulici ul. 5. května  nazvaného Kruháč, kterou provozuje Diakonie.

„Posláním tohoto zařízení je vyvázat děti a mládež z méně podnětného prostředí v obtížných situacích a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívat k jejich sociálnímu začlenění. Tím je vytvořen prostor, kde děti mohou nalézt podporu, pomoc a zábavu,“ uvedl Pavel Petráček..

Cílovou skupinou uživatelů služby jsou děti a mládež ve věku 6 – 18 let a v nízkoprahovém zařízení „Kruháč“ naleznou  pomoc, podporu, možnost promluvit si, rady, informace, prostor pro přípravu na školní vyučování, odpočinek, tematické besedy, možnost půjčování knih a časopisů, volnočasové aktivity – sport, společenské hry, tanec, zpěv, výtvarné tvoření, promítání filmů, základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V 16 hodin potom proběhlo oficiální slavnostní zahájení Týdne sociálních služeb pro veřejnost v sále Spolkového domu v Jablonci nad Nisou. Zde bylo prezentováno Komunitní plánování sociálních služeb, Prevence kriminality na území města a Pro-rodinná politika města Jablonec nad Nisou.

Pochodeň o.s. pro pomoc zdrav.postiženým v Liberci  pořádá Den otevřených dveří 7. října v době od 9-11  a 14-16 hodin Zájemci o prohlídku se mohou hlásit na vrátnici – vysokoškolských kolejí Technické univerzity v Liberci

„Naše zařízení je rodinného typu. Klienti u nás pracují v chráněné pracovní úklidové skupině nebo v chráněných dílnách, ve kterých šijí, vyšívají, háčkují, pletou a tkají koberce. Práci nám zadávají firmy Protimex a Vulkán. Máme i chráněné bydlení, kde bydlí 12 klientů,“ uvedla za Pochodeň Irena Kuncová.


 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302